001_LitomyslOtaNepily2014

Rekonstrukce: Jemná práce s prostorem

B 58121

Po více než 50 letech chátrání a devastace se v rámci letošní Smetanovy Litomyšle veřejnosti otevřel barokní chrám Nalezení sv. Kříže v Litomyšli, a to symbolicky Händelovým Mesiášem. Obnova interiéru byla součástí rozsáhlých úprav zámeckého návrší, na nichž se podíleli významní čeští architekti (areál renesančního zámku je od roku 1999 zapsán v seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO). Slavnostní otevření revitalizovaného zámeckého návrší proběhne v polovině září. Interiér chrámu je dílem brněnského architekta Marka Štěpána.

Jak jste se k projektu obnovy interiéru piaristického chrámu v Litomyšli dostal? Specializujete se na sakrální stavby?
Na sakrální architekturu se specializuji a mám s ní mnohaleté zkušenosti. To byl i důvod mé účasti ve výběrovém řízení na litomyšlský kostel. Jsem například autorem nově postavených kostelů Svatého ducha v Ostravě, Šumné a v Zubří, jako hlavní architekt jsem se podílel na velké liturgické úpravě katedrály svatého Mikuláše v Českých Budějovicích, areálu pro návštěvu papeže Benedikta XVI. v Brně a také například osvětlení katedrály sv. Víta na Pražském hradě. V nejbližší době se budou realizovat další dva sakrální projekty podle mých návrhů – kostel v Brně-Lesné a v Sazovicích.
Zabývám se ale i novostavbami a rekonstrukcemi občanských a obytných staveb. Jsem autorem koncepce minimalistického bydlení Freedomky a v roce 2012 jsem získal Národní cenu architektů Grand Prix za areál Café Fara v Klentnici.

Jak na vás prostor chrámu při první návštěvě působil?
Opravdu silně. Na mnoha místech byly stopy po zatékání, někde byly opadané omítky, v některých místech bylo dvacet centimetrů mrtvých holubů. Bylo vidět, že tam kdysi rostly i břízky. Vybavení kostela bylo zčásti poničené, rozebrané, část zůstala v depozitáři, ale nikdo neměl úplný přehled o tom, kde co vlastně je. Byl to velmi silný zážitek. Devastace a to všechno, čím si kostel prošel, bylo z prostoru hodně cítit. Nádech zmaru byl ale vlastně fascinující.

Co všechno projekční práce obnášely?
Práce architekta v tomto případě nespočívala v nějakých velkých zásazích, ale v hlavní myšlence, co s tak velkým a unikátním prostorem udělat. Byl to dlouhý proces, během kterého jsme studovali historii piaristů i dějiny samotného místa, konzultovali s historiky, ale také hledali nové významy pro kostel v dnešní době. Náš ateliér nad projektem strávil čtyři tisíce hodin, od prvních nákresů po realizaci uběhlo šest let. Práce byly spíše takovou režisérskou činností a zahrnovaly koncepční rozbory, studii, průzkumy, fotodokumentaci, projekt pro stavební povolení, realizační dokumentaci, dozor a různé papírovaní.

Překvapilo nebo zaskočilo vás něco během prací na projektu nebo později během realizace?
Tento kostel byl z těch, na kterých jsem pracoval, jediný zároveň ve vlastnictví státu a ve svěřené péči Národního památkového ústavu. Ostatní kostely, na nichž jsem se podílel, vlastnila církev. Právě v přístupu vlastníka byl rozdíl a hodnotím jej ve prospěch církve.

Z čeho vyplývá vámi zvolená jemná šedá barevnost použitá jak na stěnách, architektonických článcích, tak na dřevěných kuželkách zábradlí empor? Jakými materiály se povrchové úpravy stěn a stavebních prvků v interiéru prováděly?
Veškeré nátěry stěn jsou monochromatické. Šedá je jakousi připomínkou pohnuté historie kostela a jeho čtyř požárů. Vzorky této barvy byly rovněž nalezeny v sondách. Šedá barva nádherně lomí světlo a prokresluje architekturu. Omítky na stěnách byly opraveny a opatřeny nátěry na bázi vápna s typickým rukopisem malíře. Stěny tak mají sametový vzhled a jemně se měnící odstín. Byly použity materiály firem Aqua Bárta a Remmers pod vedením Štukatérství Jaroslav Hlava.

Tomu, kdo původní stav interiéru neznal, se vaše práce může na první pohled zdát „neviditelná“. Projevuje se hlavně v ušlechtilých detailech, jakými jsou bronzové destičky místy vsazené do dlažby, na nichž jsou vyryta nejdůležitější data z historie chrámu; další detail je také v podlaze – bronzový poklop před oltářem vedoucí do krypty. V prostoru nápadnějším prvkem je snad pouze lávka nad jednou z apsid příčné lodi. S touto nenápadnou, tichou skromností jste počítal od začátku?
Nechtěli jsme, aby na návštěvníky prostor hned „křičel“, že prošel rekonstrukcí. Chtěli jsme obnovit jeho sakrální funkci, ale zároveň přidat i nové. Díky novým prvkům bude kostel schopný propojit sakrální, turistický a kulturní provoz. Kostel tak nebude sloužit jen bohoslužbám, ale také pořádání koncertů, divadelních představení či dalších kulturních akcí. Návštěvníci zde budou moci zhlédnout stálou expozici sakrálního umění diecéze s inspirativním názvem Andělé na návrší i další výstavy, turisté se zase budou moci pokochat výhledem z terasy mezi kostelními věžemi, projít se nad příčnou lodí po nově vložené lávce nebo si prohlédnout unikátní zachovalé prostory zákristie. Soudobí umělci budou moci vystavovat v jedné ze tří hrobek, do níž vede poklop na elektrické ovládání.
Nechtěli jsme z chrámu vytvořit muzeum, podobně jako se to dělo v Rusku, kde v kostelech vznikala muzea ateismu. Studovali jsme proto historii piaristů i samotného kostela a snažili se rekonstrukci co nejvíce propojit s pohnutými dějinami místa.

Jak vznikl nápad přizvat ke spolupráci sklářského výtvarníka Václava Ciglera, jehož díla by duchovní prostor kostela měla časem dotvořit?
Vznikl velmi spontánně při Smetanově výtvarné Litomyšli. Jsem rád, že soudobé umění bude v kostele bok po boku s barokním. Zároveň doufám, že soudobého umění tam bude více. Předpokládáme osobité výtvarné intervence v meditativním prostředí hrobky.

Exteriér zůstane tak, jak je?
Ano, byl opraven poměrně nedávno a je zatím v obstojném stavu. Jeho součástí ale nově je vyhlídková terasa v mezivěží, ze které je nádherný výhled na zámeckou zahradu a okolí. Přístupná je novým dřevěným spirálovým schodištěm vloženým do jižní věže. Zpřístupněn je i parkán.

Foto: Ota Nepilý
NAŠI PARTNEŘI

Cech obkladačů České republiky Cech podlahářů České republiky Cech malířů a lakýrníku České republiky AVNH ČR Semináře

Renovace parket