seca-jupiter-video

Video: SECA a Jupiter


Podlahový topný systém, u něhož lze dřevěnou masivní podlahovinu šroubovat na dřevěný rošt, byl díky spolupráci firem SECA a Jupiter představen také v České republice. Teplo je rovnoměrně roznášeno do celé podlahy, nevytápíme betonovou mazaninu, šetříme až 20 % energie a rychle pociťujeme tepelný komfort. Pro tento systém jsou určeny vybrané jehličnaté dřeviny FeelWood síly 19 mm a listnaté síly 21mm.

Síla 19 mm je minimální možná, protože u slabších by mohlo šroubováním dojít k utržení pera. Další faktor u 19mm prken je tepelný odpor, který nesmí přesáhnout 0,15 m²K/W. 19mm smrková a borovicová prkna již mají v této síle hraniční hodnoty. Lze použít sibiřský modřín 19 mm, dub 21 mm, jasan 21 mm, 21mm třešeň, 21mm ořešák (do šíře prkna 168 mm).

Při výběru je důležité dát si pozor na původ dřeviny – rozdílné vlastnosti mají dřeviny naše a z jiných oblastí, například modřín evropský nebo modřín sibiřský.

Evropský modřín má více smolníků a není vhodný na podlahové topení, sibiřský modřín je hustší a odolnější. Dobře je to vidět na letokruzích. Své dobré vlastnosti získává právě růstem v drsnějších klimatických podmínkách. Liší se i barvou, sibiřský modřín je více do hněda, evropský více do červena.

Postup

Podlahovinu nechte před pokládkou aklimatizovat. Doporučuje se nechat ji v originálních obalech několik dní v daných místnostech, aby se vyrovnaly teploty. Rozdíly teplot mohou nastat, když krytinu převážíme v zimě nebo parném létě. Daná místnost, kde budeme pokládat, by již měla být připravena, tzn. relativní vlhkost vzduchu by měla být 45–65 % a teplota 15–25 °C. To udrží smršťování a bobtnání systémové podlahoviny na zanedbatelné úrovni. Důležité je také neskladovat krytinu u topení, pod okny na jižní straně, kde by byla vystavena slunečnímu svitu; ve vlhkém sklepě a podobně.

Pro povrchovou úpravu dřevěné podlahoviny je možné zvolit olej nebo lak.
NAŠI PARTNEŘI

Cech obkladačů České republiky Cech podlahářů České republiky Cech malířů a lakýrníku České republiky AVNH ČR Semináře

Renovace parket