15.12.2020 | Zprávy


Ve 3. čtvrtletí 2020 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 5,1 %, reálně vzrostla o 1,7 %. Medián mezd činil 31 183 Kč.

„Ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostly střední mzdy žen o 6,7 %, mzdy mužů pouze o 3,7 %. Muži však měli stále značně vyšší mzdovou úroveň. Mediánová mzda žen byla 28 825 korun, zatímco mužů 33 261 korun, což je o 15 % více,“ říká Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

„Počet zaměstnanců se meziročně snížil o 125 tisíc. Patnáctiprocentní pokles jsme zaznamenali v ubytování, stravování a pohostinství. Část zaměstnanců přešla do nezaměstnanosti, další však zůstali přinejmenším dočasně ekonomicky neaktivní, především proto, že si nehledali zaměstnání,“ upozorňuje Dalibor Holý.

Podrobnosti naleznete ve vydané Rychlé informaci: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2020

Vývoj českého trhu práce ve 2. čtvrtletí popisuje aktuálně vydaná analýza: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-ceskeho-trhu-prace-3-ctvrtleti-2020

Kontakt:

Jan Cieslar, tiskový mluvčí ČSÚ

T 274 052 017   |   M 604 149 190, E jan.cieslar@czso.cz   |   Twitter @statistickyurad