05.02.2021 | Zprávy

Největší tuzemský rezidenční stavitel Central Group připravuje v metropoli výstavbu více než 30 tisíc nových bytů. Většina těchto bytů bude na brownfieldech, kde vzniknou zcela nové městské čtvrti. Do jejich návrhů Central Group zapojuje mnoho různých renomovaných architektů, například Evu Jiřičnou, Josefa Pleskota, Jakuba Ciglera a řadu dalších. Nyní investor vyhlašuje velký architektonický workshop na vytvoření skupiny architektonických ateliérů pro navržení nové největší rezidenční čtvrti v Praze 6. 

Připravovaná nová čtvrť za zhruba 13 miliard korun vznikne v Praze 6 na místě stávajícího průmyslového areálu Westpoint. Ten má velikost téměř 16 hektarů a na jeho místě Central Group chystá nový rezidenční projekt se zhruba 2.200 byty, čtyřmi školkami, velkou základní školou s rozsáhlým sportovním areálem, novým náměstím s parkem a mnoha menšími obchody, službami, restauracemi a kavárnami v přízemí bytových domů. 

Stavby v lokalitě budou mít čtyři až osm podlaží a vznikne zde zhruba 40.000 m² nové zeleně. Projekt má podporu městské části Praha 6, pražského magistrátu i Institutu plánování a rozvoje (IPR). Nyní probíhá změna územního plánu ze stávající výrobní funkce na funkci smíšenou. Pokud schvalovací procesy půjdou předpokládaným způsobem, výstavba v lokalitě by mohla začít v roce 2023. 

Foto: Připravovaná nová rezidenční čtvrť na místě stávajícího průmyslového areálu Westpoint v Praze 6 

PRO NÁVRH VELKÝCH PROJEKTŮ POŘÁDÁ INVESTOR ARCHITEKTONICKÉ WORKSHOPY

Urbanistou a hlavním architektem tohoto velkého projektu je renomovaný ateliér Jakuba Ciglera. S ním už Central Group úspěšně spolupracuje na řešení velké Parkové čtvrti v Praze 3, kde na místě severní části Nákladového nádraží Žižkov vznikne přes 2.000 nových bytů, komerční prostory, velký park a velká spádová mateřská školka. Pro návrh této čtvrti vybral investor devět architektonických ateliérů, které zde vytvořily celkem 21 architektonických konceptů, které dávají nové čtvrti velkou rozmanitost. Tento projekt za zhruba devět miliard korun zařadí Central Group do prodeje už příští rok. S architektem Ciglerem investor spolupracuje i na návrhu připravované velké polyfunkční čtvrti Nový Zličín v Praze 5 na místě bývalého průmyslového areálu Siemens. 

„Pro návrhy velkých projektů vždy pořádáme architektonické workshopy. Jejich cílem je vytvořit pracovní skupinu více architektonických ateliérů, které budou navrhovat jednotlivé stavby v nově vznikajících čtvrtích. Naším záměrem je maximální rozmanitost a vysoká architektonická hodnota nové výstavby,“ říká zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský. 

V rámci pořádaných architektonických workshopů investor přímo oslovuje vybrané architektonické ateliéry, které pak v případě zájmu o účast předkládají své návrhy na ztvárnění staveb v lokalitě, za což jim investor hradí stanovené skicovné. Vedle toho se do workshopu mohou volně přihlásit i další architektonické ateliéry. 

Foto: Central Group spolupracuje s těmi nejlepšími architekty 

NOVOU ČTVRŤ V PRAZE 6 NAVRHNE 12 VYBRANÝCH ARCHITEKTONICKÝCH ATELIÉRŮ

Workshop pro novou čtvrť v Praze 6 vyhlásí investor v průběhu prosince. V 1. fázi workshopu do března příštího roku navrhnou přihlášení architekti vzhled pěti sekcí polyfunkčního domu na novém náměstí. Na základě těchto návrhů pak investor ve spolupráci s urbanistou a hlavním architektem lokality Jakubem Ciglerem vybere 12 spolupracujících architektonických ateliérů pro návrh celé čtvrti.
  
Ve 2. fázi workshopu, která bude probíhat do června 2021, pak spolupracující architekti detailně navrhnou jednotlivé stavby v lokalitě. A ve finální fázi workshopu pak investor do října zapracuje jednotlivé návrhy do celkové dokumentace pro společné povolení stavby. Tento postup se již osvědčil při návrhu Parkové čtvrti v Praze 3. Při návrzích tohoto velkého projektu v Praze 6 bude tento systém spolupráce ještě vylepšen a do návrhů zapojí i více architektů a bude zde více architektonických konceptů.
  
Nad udržením dostatečné rozmanitosti v lokalitě a zároveň udržení určité spojující linie a kompatibility jednotlivých použitých architektonických, barevnostních a materiálových řešení v lokalitě bude jako urbanista a hlavní architekt lokality dohlížet Jakub Cigler. Ten také bude navrhovat veškerý veřejný prostor a zeleň v lokalitě a předpokládá se, že bude také navrhovat velkou základní školu se sportovištěm, která v nové čtvrti na pozemcích od investora vznikne.

 

Foto: Pohled na novou čtvrť Westpoint ze severu 
  
„Na své náklady pro městskou část postavíme čtyři mateřské školy za zhruba 135 milionů korun. Dále jí převedeme zdarma velký pozemek pro výstavbu základní školy se sportovištěm pro 680 žáků. Vytvoříme zde i velký veřejný prostor s centrálním náměstím,“ dodává Kunovský. Součástí nové čtvrti budou i prostory pro služby, obchody, restaurace a kavárny. Za ideálních podmínek by mohla být čtvrť hotová už v roce 2030.
  
Central Group je dlouhodobě největším rezidenčním stavitelem v České republice. Za 26 let své existence už prodal více než 16.000 nových bytů, domů a parcel a dokončil 180 rezidenčních projektů, ve kterých nově bydlí přes 40 tisíc lidí. V posledních letech se Central Group zaměřuje zejména na transformaci velkých zanedbaných brownfieldů v Praze, aby se z nich do budoucna stala příjemná místa pro život. Na zhruba 1,5 milionech m² brownfieldů a pozemků určených k výstavbě připravuje více než 30.000 bytů v celých nových městských čtvrtích.

REZIDENČNÍ ČTVRŤ WESTPOINT V PRAZE 6

  • Velikost lokality: 155.000 m²
  • Současné využití: velký a uzavřený průmyslový areál s intenzivní kamionovou dopravou
  • Plánovaný počet bytů: cca 2.200 bytů ve čtyř až osmipodlažních budovách
  • Plánovaná plocha nebytových prostorů: cca 6.000 m² (v parterech obchody, služby, restaurace a kavárny)
  • Nově vzniklá zeleň: cca 40.000 m²
  • Příspěvky investora pro městskou část: 4 mateřské školky za cca 135 milionů korun, velký pozemek pro školu a pozemek pro vedení tramvajové a vlakové trati
  • Urbanista a hlavní architekt lokality: Jakub Cigler Architekti
  • Možné zahájení výstavby: 2023
  • Odhadované investiční náklady: 13 miliard korun

Foto: Připravované velké projekty Central Group na brownfieldech 
  
 www.central-group.cz