19.10.2021 | TIPY

Viega má nové trubky z ušlechtilé oceli

Viega potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 je vyrobené z úspornějšího materiálu podle normy DIN EN 10088-2. Je tak výbornou ekonomickou alternativou pro uzavřené instalace topení a chlazení, náročné průmyslové využití i speciální aplikace, a to v dimenzích od 15 až po 108 mm. Různými kombinacemi s lisovacími spojkami systémů Profipress, Sanpress a Sanpress Inox je zajištěn výběr vzájemně perfektně sladěných systémových komponent.

Viega potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 umožňuje rychlou, bezpečnou a stabilní instalaci v prostředí, které je vlivem vnějších faktorů snadno náchylné na vznik koroze. Je vhodné pro vedení technických plynů, stlačeného vzduchu, otopné a chladicí vody a pro další speciální aplikace. Pro bezproblémovou, časově i ekonomicky efektivní instalaci s dlouhou životností je k dispozici rozsáhlý sortiment lisovacích tvarovek a speciální komponenty pro nejrozmanitější aplikace, a to v rozměrech od 15 do 108 mm, včetně mezirozměru 64 mm. Trubky z ušlechtilé oceli 1.4520 nejsou určeny pro instalace pitné vody a na každé trubce je tento fakt zřetelně označen dvěma linkami, symbolem a ochrannými zátkami na koncích trubky v měděné barvě. Tím je vyloučena jakákoliv záměna nebo nevhodný způsob instalace.

VYSOCE KVALITNÍ TĚSNICÍ PRVKY LISOVACÍHO SYSTÉMU

Ekonomičnost musí být v mnoha průmyslových aplikacích zajištěna dlouhodobou garancí bezproblémového a bezúdržbového provozu. Těsnicí prvky lisovacího systému Viega jsou z vysoce kvalitních elastomerů a jsou tak dokonale přizpůsobeny jednotlivým podmínkám a kombinacím vedeného média, tlaku a teplotám v různých oblastech použití. V závislosti na provozních teplotách se využívají těsnicí prvky z EPDM a FKM a umožňují spolehlivý provoz po celou dobu životnosti instalace. Proti případným nedokonale slisovaným spojům je systém chráněn speciální bezpečnostní pojistkou SC-Contur, která zaručeně odhalí omylem neslisovaná místa již během tlakové zkoušky.

 

Foto: Viega trubky z ušlechtilé oceli 1.4520 lze bez problémů kombinovat se všemi lisovacími spojkami Profipress, Sanpress Inox a Sanpress.

Foto: Viega trubky z ušlechtilé oceli 1.4520 jsou ideální pro topenářské instalace a napojení topných těles. Nejsou určeny pro rozvody pitné vody. 

Foto: Dvě linky, symbol a ochranné zátky na koncích trubky v měděné barvě upozorňují na to, že trubky nejsou určeny pro instalace pitné vody. 

Foto: Viega trubky z ušlechtilé oceli 1.4520 umožňují rychlou, bezpečnou a stabilní instalaci v prostředí, které je vlivem vnějších faktorů snadno náchylné na vznik koroze. Jsou vhodné pro vedení technických plynů, stlačeného vzduchu, otopné a chladicí vody a pro další speciální aplikace.

www.viega.cz