26.05.2020 | Praxe

Požadavek na lepení velkoformátové keramiky je v současné době stále častějším tématem dotazů. Lepení těchto formátů je velmi žádané a jen minimum odborných prodejen je v současné době nenabízí. Rovněž designéři, architekti a projektanti s oblibou stále více tento typ keramiky umisťují ve svých projektech. O tom, že je potřeba používat k montáži těchto formátů speciální nářadí není již třeba hovořit, co je však důležité zmínit, je speciální chemie, která si s takto velkými formáty dokáže poradit.

Myslet si, že „obyčejné“ lepidlo, které funguje u formátů do 30 x 30 cm, dokáže vytvrdnout pod deskou o velikosti 1 x 1 metr, je víc než mylné. Klasicky nastavená lepidla, která k hydrataci potřebují vzduch, nedokáží pod takto velkou plochou vyzrát a mnohdy se stává, že i po roce při vzniku defektu v ploše dojde k zjištění, že je uprostřed desky naprosto „čerstvé“ nevytvrzené lepidlo. V lepším případě dochází k neustálému „špinění“ spár bílými výkvěty. To je důsledek vypařování vody ze středu střepu, kde je nevyzrálé lepidlo, protože nedošlo k hydrataci a přebytečná voda se nedokázala včas před spárováním vypařit. Pro lepení velkých formátů od velikosti cca 80 x 80 cm je vždy nutné používat lepidla, která dokáží vyzrát i bez přístupu vzduchu (lepidla s tzv. efektivní krystalickou vazbou vody*). Navíc je nutné zohlednit i druh lepené keramiky, protože u tzv. „slim“ keramiky (tloušťka od 3 mm), kde je ze zadní strany nalepena výztužná síť, je velmi důležitá i přídržnost lepidla. Výztužné sítě ze skelného vlákna jsou vlepovány buď do epoxidů, nebo polyuretanů, což dokáže přídržnost klasických cementových lepidel snížit až na třetinu. 

Lepení velkoformátů v exteriéru je samostatnou kapitolou, o které se zde alespoň okrajově zmíníme.

V exteriéru bylo vždy doporučováno na balkónech a terasách lepení co nejmenšího formátu keramiky, aby docházelo k eliminaci tlaku vznikajícího nahříváním keramického střepu. Se zvětšováním formátů v interiéru však rychle vyvstal požadavek od investorů, kteří chtějí tyto designové povrchy i na exteriérových plochách. Úkolem výrobců stavební chemie se tak stal vývoj vhodných produktů, které budou v tolik namáhaném prostředí bezpečně fungovat.

Značka PCI má v současné době ve svém portfoliu materiály a systémy, které umožní v exteriéru pokládku formátů do velikosti až 75 x150 cm. Alfou a omegou systémů jsou spolehlivé materiály konstruované pro tu největší zátěž.

Pro izolaci ploch volíme hydroizolační stěrku PCI Seccoral® 2K Rapid, která se vyznačuje velkou přilnavostí k podkladu a díky své pružnosti dokáže překlenout i dodatečně vzniklé trhliny do šířky 1 mm. 

PCI Seccoral® 2K Rapid – hydroizolační stěrka pro největší zatížení:

  • Vysoce elastická po celou dobu životnosti.
  • Dokonale izolující.
  • S vysokou přídržností.
  • Je součástí systému s 12letou zárukou.

Pro lepení dlažeb do formátu 75 x 150 cm je určeno speciální cementové lepidlo PCI Flexmörtel® Premium, které svojí chemickou stavbou a mechanickými vlastnostmi vysoce překračuje ostatní materiály na trhu. Vysoká přídržnost, flexibilita a chemická stabilita tohoto lepidla jsou nastaveny pro co nejvyšší odolnost vůči povětrnostním vlivům.

PCI Flexmörtel® Premium – unikátní cementové lepidlo pro exteriér:

  • Pro kladení keramiky v exteriéru na balkóny a terasy do fluidního lože.
  • V exteriéru pro formáty do velikosti až 75 x 150 cm.
  • Bez tvorby vápenných map.
  • Speciálně vyvinuté pouze pro exteriér.
  • Byť cementové lepidlo, svojí chemickou a fyzikální stavbou nelze srovnat s jinými na trhu.
  • Je součástí systému s 12letou zárukou.

Co se týká spárování plochy, je nutné dodržovat zásady pro venkovní plochy. Nelze počítat s tím, že velké formáty budou mít co nejmenší spáry – 5 mm je minimum. Také rozdělování plochy pružnými spárami je víc než nutné. U systému PCI je pak možné formáty do rozměru 60 x 60 cm spárovat cementovou spárovací hmotou PCI Nanofug® Premium. Ve chvíli, kdy jeden formát překročí rozměr 60 cm je nutné celou plochu zaspárovat pružným tmelem. Pro tyto účely má značka PCI pružný tmel PCI Silcofug® E nebo PCI Elritan® 140.

Při výběru keramiky je nutné se přiklánět k co nejsvětlejším odstínům. Tmavá keramika má tak velké objemové změny, že ani nejsofistikovanější stavební chemie nedokáže zaručit trvalou funkčnost. Pokud máte zájem o pokládku velkoformátů v exteriéru, vždy se obraťte na náš technický servis. Aby plocha fungovala po dlouhá léta, je nutné projít všechny aspekty celé stavby. Pomůžeme Vám zodpovědět všechny otázky přímo na Vaší stavbě. Velkoformátům rozumíme a víme, co potřebují.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat náš technický tým. Více informací na www.pci-cz.cz

Petr Obraz, produktový manažer PCI

*Efektivní krystalická vazba vody – většina záměsové vody je využita pro hydrataci a není potřeba, aby se z materiálu odpařila. Lepidlo tak vyzrává i bez přístupu vzduchu.