10.07.2020 | Zprávy

Baumit obsadil první místo v Ratingu výrobců a dodavatelů stavebních výrobků, technologií a služeb (RABF) za období 2015–2019, který dlouhodobě hodnotí zúčastněné subjekty především z pohledu nabízené kvality.

Každoroční vyhodnocení a slavnostní vyhlášení oceněných jednotlivců a firem připravuje Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví (ABF), která již několik let velmi podrobně zpracovává velké množství vstupních dat o výsledcích celostátních, regionálních i oborových přehlídek a soutěží, v nichž na 200 odborných porotců, nezávislé expertní skupiny i laická veřejnost hodnotí jednotlivé služby i výrobky.

Společnost Baumit zvítězila v kategorii dodavatelů stavebních výrobků, technologií a služeb pro období let 2015—2019, a to mezi celkovým počtem 131 zúčastněných subjektů.

Dosažení tak významného ocenění kvality nabízených produktů na základě dlouhodobých relevantní dat ze stavební praxe může nyní výrazně pomoci investorům při posuzovaní jednotlivých nabídek v rámci vyhlášených výběrových řízení. Slavnostní předání cen Ratingu výrobců a dodavatelů stavebních výrobků, technologií a služeb se uskutečnilo v průběhu měsíce června.

www.baumit.cz