16.07.2020 | Zprávy

Výrobky RAKO mají od června značku EU Ecolabel.

Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. u všech keramických výrobků minimalizuje dopady na životní prostředí napříč celým životním cyklem – od těžby nerostných surovin až po konec životnosti – udržuje nedotčené ekosystémy a vytváří pozitivní dopad na společnost. Životnost keramických obkladů je prakticky neomezená. Nekonečný životní cyklus keramických výrobků je přidanou hodnotou, která nezatěžuje životní prostředí.  Keramické obklady chrání životní prostředí na rozdíl od substitučních materiálů s krátkým životním cyklem.

Většina materiálů používaných k výrobě keramických obkladových prvků je přírodního původu. Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. má vlastní přírodní ložiska. Jedná se o jíly, kaoliny, živce a vápence a dolomity. Vlastní suroviny minimalizují náklady na dopravu. Neopominutelnými vstupními surovinami jsou i keramické střepy recyklované do výroby podle principu ekologické a uzavřené výroby. Rozemletými dlaždicemi nahrazujeme části surovin. Nevypálené střepy a  prach z filtrů vracíme zpět ke zpracování Keramická výroba šetrně k životnímu prostředí spotřebovává i podstatnou část odpadních vod včetně využití dešťové vody pro výrobu keramických produktů.

Pracujeme se zařízením a v závodech, která nevypouští emise škodlivin do ovzduší. Používáme moderní filtry pro záchyt emisí do ovzduší (kapsové filtry, fluorfiltry). Efektivně využíváme energie - pracujeme v Systému managementu hospodaření s energií ISO 50001. Díky kogeneračním jednotkám využíváme odpadní teplo. To se zužitkovává pro předehřev vzduchu v rozprachových sušárnách i k vytápění výrobních hal.

Všichni v keramickém průmyslu věnujeme čas, prostředky a úsilí na trvale udržitelnou výrobu, která má nízký negativní dopad na okolní životní prostředí.

Označení EU Ecolabel (European Ecolabel) označujke výrobky a služby, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Značku Ecolabel mají od června 2020 také výrobky RAKO.

www.rako.cz