30.07.2020 | Praxe

Vyšší komfort pro uživatele, lepší hospodaření s vodou či problémy se suchem. To jsou podle odborníků jedny z hlavních důvodů rostoucí obliby dálkových odečtů vody. Tato technologie se v českém prostředí pomalu stává standardem, v posledních letech ji přitom začínají využívat zejména menší obce. Experti přitom uvádějí, že vzhledem k očekávanému suchu bude poptávka po těchto řešeních růst i v letošním roce.

Možnost provést odečet spotřeby vody, aniž by bylo nutné pouštět cizí osobu do domu či bytu, se pomalu stává standardem. Technologie založené především na radiové komunikaci, u kterých rozúčtovateli stačí být poblíž odběrového místa nebo kolem něj jenom projet, se kromě velkých měst dostávají i do menších obcí. Podle některých odborníků jsou to přitom častěji právě municipality, které po tomto řešení nově sahají. K snazší dosažitelnosti těchto řešení nyní přispívají také nové technologie, například internet věcí.

„Z hlediska zvyšující se poptávky po našich řešeních menší obce jednoznačně vedou, což pro někoho může být překvapení. Oslovuje je zejména jednoduchost, ale také praktičnost nejen co do hospodaření v obci, ale také směrem k jejím obyvatelům, pro které dálkový odečet znamená vyšší komfort. V neposlední řadě hraje velkou roli také problém sucha,“ uvedl Ivo Winkler, vedoucí technického oddělení společnosti Enbra, která se zaměřuje na instalaci dálkových odečtů vody.

PRÁCE S HISTORIÍ SPOTŘEBY

Tyto systémy lze samozřejmě najít i ve velkých městech. Například v Ostravě technologii dálkových odečtů vody začali instalovat v roce 2017, dokončení celého procesu je pak stanoveno na rok 2024. Jedním z příkladů menších obcí jsou naopak Bohatice v Libereckém kraji, které na systém dálkových odečtů spotřeby vody přešly již v roce 2017 při dokončování nového vodovodu v obci. Dálkově odečitatelnými vodoměry tak bylo osazeno celkem 72 domácností, které slouží jako odběrná místa. 

„Vedla nás k tomu jednoduchost prezentovaného systému a možnost provádět odečty bez přítomnosti majitele vodovodní přípojky, tedy bez toho, aniž by si někdo v domácnosti musel brát dovolenou. Systém prakticky naplnil naše představy. Hlavní přínos je možnost provést odečty stavů a historii spotřeby kdykoliv. Kromě výše uvedených předností je rozhodně přínosem i možnost pracovat s historií spotřeby vody jednotlivých domácností za posledních patnáct měsíců,“ sdělil starosta Bohatic Jiří Kováč. 

SUCHO  OVLIVNÍ ZPŮSOB ODEČTŮ I LETOS

Právě dlouhodobé sledování spotřeby přitom podle může vedením obcí často pomoct i v jiném ohledu. Mimo přenos aktuálních spotřeb k odečtovému termínu lze využívat získaná data například také v aplikaci pro vyhodnocování úniků a neobvykle vysokých odběrů vody. Systém totiž počítá s vyšší frekvencí odečtů. Díky tomu je tak možné zabránit zbytečným nákladům spojeným s plýtváním nevyužitou vodou či poškozením majetku. Bonusem pak může být využití získaných dat při plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, kdy některé dříve bohatě dimenzované či poddimenzované části mohou být na základě dlouhodobě získávaných dat optimalizované.

Dálkové odečty totiž umožňují monitorovat také dodržování omezení odběrů vody z vodovodu pro účely kropení travnatých porostů či napouštění bazénů, ke kterým obce stále častěji sahají z důvodu sucha. Dovedou zároveň odhalit i takzvané černé odběry, starostové a vedení obcí je tak mohou zavčas eliminovat. „Podrobný a přesný monitoring spotřeby vody a na něj navázaná ekonomická opatření, postihující vysoké odběry v době sucha a nedostatku vody, jsou jistě jedním z důležitých opatření. Administrativní regulace a zákazy by měly být až poslední možností, protože zákazy jsou společensky i ekonomicky nejméně akceptovatelné,“ uvedl předseda České asociace hydrogeologů Josef Vojtěch Datel.

Právě zmíněné plýtvání vodou je spolu se suchem podle Winklera klíčovým důvod, proč po dálkových odečtech tuzemské obce nejen čím dál častěji sahají, ale proč tak budou činit i v budoucnu. Problémy se suchem je totiž trápí čím dál více a zatím nic nenasvědčuje tomu, že v letošním roce by tomu mělo být jinak. „Vzhledem k výhledu na letošní léto očekáváme, že obce budou po dálkových odečtech sahat ještě více než v minulosti. Už nyní registrujeme zprávy, že stav podzemních vod na území České republiky je značně nepříznivý. I letos v létě tak sucho bude prakticky nevyhnutelné, podle některých předpovědí pak bude jeho dopad ještě vážnější než loni. Obce na to budou určitě reagovat, ačkoliv například instalace dálkových odečtů pro ně neřeší vyloženě příčiny, ale zejména následky sucha,“ uzavřel.

red