07.01.2021 | Zprávy


Naše stavební materiály jsou již na trhu 135 let.

První vápenka v rakouském Ernstbrunnu byla založena v roce 1883 panem Adolfem Rochlederem. Tehdy začala výroba vápna v jednoduchých polních kamnech s kapacitou jen několika tun za den. V následujícím desetiletí byla provedena výstavba výrobního závodu. Byly postaveny tři kruhové pece a s pomocí železniční vlečky se pro závod otevřel větší trh.

V dalších letech byla výroba vápna rozšířena o výrobu suchých omítkových a maltových směsí, která dnes výrazně převažuje nad výrobou vápna. V dnešní době již výroba probíhá na moderních plně automatizovaných výrobních linkách.

V roce 1993 byla v České republice založena firma PROFI am BAU CM, spol. s r.o. jako dceřinná společnost, jejímž úkolem bylo zpřístupnit výrobky značky Profi také zákazníkům v České republice. Tehdejším sídlem byly Ivančice. Díky dynamickému rozvoji společnosti přestal areál v Ivančicích dostačovat. V roce 1997 proto firma přesídlila do Brna. Vybudováním vlastního areálu na strategickém místě vedle dálničního uzlu na ulici Vídeňská s dostatečnými skladovacími prostorami, došlo k výraznému zlepšení logistiky a úrovně služeb zákazníkům.

V roce 2014 došlo ke změně názvu společnosti na Profibaustoffe CZ, s.r.o. a v roce 2015 byla uvedena do provozu moderní výrobní linka, kde je vyráběn také sortiment výrobků určených pro obkladače.

https://www.profibaustoffe.com/cs/