02.03.2021 | Zprávy

Den Braven rozšířil svůj výrobní závod o novou halu pro epoxidové penetrace, nátěry a stěrky EPOXIN.

Firma Den Braven na konci roku 2020 dokončila další rozšíření svého výrobního závodu v Přerově o novou halu na výrobu epoxidových penetrací, nátěrů a stěrek, které prodává pod značkou EPOXIN. Nová přístavba již plně slouží ke svému účelu, tj. k míchaní výchozích surovin, tvorbě produktových směsí a v jejich následnému rozplňování do spotřebitelských obalů.

V hale jsou umístěny kromě prostorů pro výrobu i plochy skladovací. Přístavba nové haly byla realizována ve stejném konstrukčním systému jako předcházející haly. Jedná se o ocelovou konstrukci, kterou tvoří rámy ocelového halového skeletu. Obvodový plášť nové haly je navržen ze sendvičových panelů. Střešní konstrukce haly je tvořena sendvičovými panely.

Jednatel společnosti Den Braven production s.r.o., Ing. Jiří Mohyla říká: “Záměrem bylo rozšíření výrobní a skladovací kapacity o nové technologie, které odpovídají obchodní strategii společnosti. Navýšení kapacity bylo také nutné z hlediska postupného rozšiřování sortimentu výrobků v oblasti epoxidových hmot. Umožní nám dostatečné předzásobení, abychom mohli rychle a pružně reagovat na potřeby našich klientů a realizačních firem.“

www.denbraven.cz