21.04.2021 | Zprávy


Do českého prostředí přichází sílící světový trend - udržitelné stavitelství. Nová výstavba se začíná koncipovat v širších souvislostech, klade se důraz na chytré umisťování budov do území a k lokálním podmínkám se přistupuje citlivěji. Očekávání a nároky na stavební projekty se v souvislosti s transformující společností, proměnou ekonomiky, novými technologiemi a environmentální krizí dramaticky mění a udržitelnost se stává základním předpokladem, nikoliv mimořádností.

Aktuální trendy v udržitelném stavitelství představí samosprávám, odborníkům z architektury i developmentu a všem dalším zájemcům cyklus webinářů pořádaný expertní skupinou Frank Bold v rámci série BOLD FUTURE. Nabízí inspirativní vize i praktické case studies týkající se územního plánovní, rozvoje měst a developmentu. 

První dvě online konference z cyklu BOLD FUTURE: Směle o budoucnosti udržitelného stavitelství - vize, trendy, case studies se uskuteční 27. dubna a 11. května vždy ve dvouhodinových blocích od 10:00 a od 12:30. Divácká účast a registrace je zdarma.

Konference se zúčastní:

  • B. Arch. Peter Bednár, architekt, Jakub Cígler Architekti
  • Mgr. Anna Francová, partner a advokátka, Frank Bold Advokáti
  • Ing. Miroslav Kobera, Green Business Manager, Skanska Reality
  • Ing. arch. Magdalena Maceková, Ph.D., specialistka na adaptačních řešení pro města, Nadace Partnerství - Adapterra
  • Ing. Tomáš Vanický, ředitel, Centrum pasivního domu
  • Ing. Jiří Vítek, projektant a jednatel, JV Projekt VH, s.r.o.
  • Mgr. Jiří Vozák, právník, Frank Bold Advokáti
  • Ing. Vít Zeman, náměstek primátorky města Jihlavy

Iniciativní skupina pro udržitelnost České komory architektů.

www.fbadvokati.cz