15.06.2021 | Praxe

Terasa nebo balkon by pro nás měly být odpočinkovou zónou, kde můžeme relaxovat na čerstvém vzduchu. Jsou však vystavené všem rozmarům počasí: vysokým teplotám, mrazu, dešťovým srážkám i působení znečištěného ovzduší. Aby nám dlouho a bezproblémově tyto relaxační zóny sloužily, musíme zvolit správnou skladbu materiálů pro ochranu ploch a detailů. Doporučujeme vybírat materiály od stejného výrobce, aby byla zajištěna kompatibilita jednotlivých použitých materiálů.

Prvním krokem je kvalitní příprava

Nejdříve pečlivě zkontrolujte stav podkladu. Je potřeba, aby byl hladký a rovný, soudržný, suchý, bez trhlin, zbaven prachu a nečistot. Jistotu, že voda bude z balkonu správně odtékat, vám zaručí spádový potěr se sklonem 2 %. Pro vyrovnání podkladu a vytvoření spádu použijte cementový potěr Sika® Screed-100. Nezapomeňte na zachování dilatačních spár.

Kvalitní hydroizolace je základem úspěchu

Hydroizolační systémy mohou mít mnoho podob, např. fóliové, nátěrové nebo stěrkové, je přitom důležité zohlednit i samotný podklad. Každá metoda si žádá své. Novinkou v produktovém portfoliu společnosti Sika CZ je kvalitní vysoce elastická 2-složková cementová hydroizolační stěrka SikaTop®-157 Flex. Její výhodou je schopnost přemostění trhlin i při nízké teplotě díky obsahu vláken. Odolá vodě, chlorované vodě, ochrání konstrukci proti působení vlivů rozmrazovacích solí, mrazu, CO2 a karbonataci. Jednoduše se aplikuje na vodorovné i svislé plochy, s vynikající přilnavostí k většině povrchů. Nanáší se ve dvou vrstvách (max. tloušťka 1 vrstvy je 2 mm).

Aplikace hydroizolační stěrky                                                                                                                                                                                                                                       

Před nanesením na velmi savé podklady je nutné použít penetraci Sika® Level-01 Primer, normálně savé podklady penetraci nevyžadují. Pohyblivé spoje a spoje mezi podlahou a stěnou je nutné přemostit např. pomocí izolačních pásek Sika® SealTape-S, stejně jako vpusti a prostupy pro zábradlí. Tyto těsnicí prvky se vkládají do čerstvé první vrstvy. Po správném ošetření všech detailů je možné aplikovat hydroizolační hmotu na celý povrch: první vrstvu naneste pomocí zubového hladítka 3x3 mm a po vyzrání vrstvy (cca za 6 hodin), vytvořte druhou vrstvu hladkou stranou hladítka. Těsnicí izolační pásky se překryjí druhou vrstvou stěrky.

Jaké lepidlo na obklady a dlažbu zvolit?

Na vyzrálý povrch, cca 24 hod. po aplikaci druhé vrstvy izolace, je možné aplikovat flexibilní cementové lepidlo SikaCeram®-253 Flex. Lepidlo vyniká vysokou kvalitou, skvělou zpracovatelností, sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí. Je určeno pro lepení všech typů keramických obkladů, včetně velkých formátů, v interiéru i exteriéru, na vodorovných i svislých plochách. Průměrná spotřeba je cca 3,5 kg/m2 při použití 6 mm zubového hladítka. Lepidlo naneste na podklad i dlažbu, přitlačte do čerstvého lože a jemným pohybem zajistěte dokonalé smáčení lepeného povrchu dlažby (vytlačte veškerý vzduch). Spárování obkladů je možné po 4-8 hodinách, spárování dlažby je vhodné po 24 hodinách.

Flexibilní spárovací hmota

Ke spárování obkladů a dlažby můžete použít vysoce flexibilní cementovou spárovací hmotu SikaCeram®-663 Flex Grout, která je vhodná pro spáry šířky 1 až 7 mm. Její výhodou je snížená nasákavost a vysoká otěruvzdornost, zároveň je voděodolná a mrazuvzdorná. Vybírat můžete z 9 barevných odstínů.  Spárovací hmotu nanášejte diagonálně pomocí gumové stěrky, nevyplňujte dilatační a napojovací spáry. Když hmota začne tuhnout, vyčistěte povrch obkladů vlhkou houbou.

Pohybové spáry ošetřete správným tmelem

Pro pohybové spáry lze využít také trvale osvědčený a velmi oblíbený pružný těsnicí tmel Sikaflex®-11 FC+ použitelný do interiéru i exteriéru. Má výbornou přilnavost k většině stavebních materiálů, dobrou mechanickou odolnost a tlumí hluk a vibrace. Nabízí se v 7 barevných verzích. Je odolný vůči vodě, slané vodě, zředěným louhům, vápenaté vodě a ve vodě rozpustným detergentům. Do pohybové spáry nainstalujte výplňový provazec, špičku tmelu seřízněte na stejný průměr jako je šířka spáry a při vytlačování ji držte v zadní části spáry, abyste zabránili vnikání vzduchu. Poté spáru uhlaďte a odstraňte přebytečný materiál.

Použitím výše uvedených produktů a správnou aplikací zajistíte dlouhou životnost a tím i bezproblémový požitek na oblíbeném místě.

Video – postup aplikace: https://youtu.be/KHlhGu8I6Jk 

www.sika.cz