14.07.2021 | Zprávy

Dobrých obkladačů je málo, na ty nejlepší se čeká půl roku, někdy i déle. Jednou z cest, jak situaci řešit, je urychlit a zjednodušit možnost stát se obkladačem, což zajistí rekvalifikační kurz. Střední odborná škola na pražském Jarově spouští ve spolupráci s Cechem obkladačů ČR akreditovaný víkendový kurz Obkladač. To je velká změna, protože až dosud musel zájemce o obkladačské řemeslo jít studovat, dodělávat si školu večerně. Veškeré keramické obklady pro kurz dodává společnost LASSELSBERGER, český výrobce keramických obkladů RAKO. 

Součástí studia i následné zkoušky je vše, co musí obkladač v praxi znát. Cílem kurzu jsou absolventi, kteří budou schopní v praxi správně a samostatně fungovat.

Fotografie: Cech obkladačů ČR

Kurz probíhá zpravidla o víkendech, tak jej zájemce může absolvovat při svém zaměstnání. Alternativou jsou intenzivní kurzy pro zájemce z úřadů práce, které probíhají v pracovní dny. Délka kurzu čítá celkem 140 hodin, z toho 50 činí teorie a 90 hodin praxe. Při závěrečné zkoušce ověřuje uchazečovu příslušnou odbornou způsobilost danou kvalifikačním standardem profesní kvalifikace odborná komise. Ta ale pustí „do světa“ jen takové obkladače, kteří budou schopní v praxi správně a samostatně fungovat. „Cílem není chrlit absolventy, ale pomoci řemeslu,“ říká předem RNDr. Petr Dvořák, který je vedoucím celoživotního vzdělávání na Střední odborné škole Jarov.

Součástí studia i následné zkoušky je vše, co musí obkladač v praxi znát, od orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci a výpočtu ploch, přes spotřebu obkladových a doplňkových materiálů, návrh pracovních postupů, úpravy rozměrů a tvarů obkládaček a dlaždic, až k orientaci v přípravě podkladu a samotné provádění a opravy keramických obkladů a dlažeb. Zkouška trvá 24 až 32 hodin, po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Akreditovaný rekvalifikační kurz se koná v prostorách Střední odborné školy Jarov, která pro kurz také připravila odpovídající dílny. Na vybavení, řezačky apod. škola získala dotaci, takže rekvalifikace probíhá se správnými nářadím. Veškerý obkladový materiál, keramické obklady RAKO, dodává společnost LASSELSBERGER, český výrobce keramických obkladů RAKO. Stavební chemií školu podpořila společnost Murexin. „Bez dotací a sponzorských darů bychom těžko kurz rozjížděli. Pokud bychom měli nakupovat i materiál, se kterým pracujeme, jako keramické obklady, těžko bychom kurzy mohli nabízet v současné příznivé cenové hladině,“ říká Petr Dvořák.

Zahájení rekvalifikačních kurzů je vždy podle zájmu. V současné době běží kurz pro úřady práce, předpokládá se spuštění dalšího „víkendového“ kurzu od září. Kurz bude otevřen, pokud se přihlásí alespoň 5 zájemců. A kdo má zájem? Třeba zedníci, kteří nemají kvalifikaci, přesto, že zedničinu dělají celý život. Ale také vysokoškoláci, kteří jsou z jednotvárné práce v kanceláři unavení a chtějí dělat něco, kde je výsledek jejich práce vidět. Více na https://www.skolajarov.cz/obkladac/.  Více o materiálech RAKO na www.rako.cz.  

O značce RAKO

Společnost LASSELSBERGER, s. r. o., pokračuje ve více než sto čtyřicetileté tradici českých keramiček. Výrobky RAKO jsou dodávány celkem do 92 zemí všech kontinentů. České obklady dokazují, že kvalitou a odolností opakovaně splňují požadavek vysoké úrovně, a to ve světovém měřítku.

Výrobky RAKO jsou tvořeny z 96 % tuzemskými surovinami přírodního původu. Závody vyrábějí ohleduplně k přírodě, a to zejména díky nemalým investicím do modernizace stávající produkce s použitím dostupných nejmodernějších technologií. Ve společnosti LASSELSBERGER děláme zkrátka to, co má smysl. Chráníme naše životní prostředí, a tudíž svět okolo nás.