16.11.2021 | Praxe

Moderní materiály a technologie vás překvapí použitím i výsledkem. Tolik potřebný prostor ušetří sádrokarton, který schová instalace a unese s přehledem nový nábytek i obklady. V kombinaci s kvalitní izolací navíc odhluční jádro od okolních prostor bytu. Ušetřené centimetry pak lze využít například na změnu dispozic celého bytu – stejnou cestu zvolila rodina v panelovém bytě v Hořovicích, kde můžete nalézt inspiraci. Rady pak přináší experti ze společnosti Saint-Gobain.

Kontrola před rekonstrukcí

Naplánujte si rozvržení koupelny a toalety, vše dobře nakreslete a spočítejte spotřebu materiálu. Když se rozhodnete vyměnit umakartové jádro, které je v českých panelákových bytech již od 70. let, nezapomeňte po odstranění starého materiálu a vybourání příček zkontrolovat celkový stav prostoru. „Po takové době se zde mohou vyskytovat plísně, které je třeba odstranit, a obvodové zdivo i podlahy, kam zatékalo, je třeba ošetřit. Zkontrolujte elektroinstalaci a rozvody,“ doporučuje Martin Mydloch ze společnosti Rigips. Tímto odstraněním umakartu jste získali cenný prostor navíc, který můžete nyní vhodně využít. 

Sádrokartonové desky do vlhkých prostor

Na rekonstrukci koupelny se hodí systém suché výstavby sádrokartonem, který značně urychlí veškeré práce. Myslete na to, že veškerý použitý materiál bude vystavován působení vlhka a vody, proto pečlivě vybírejte, z čeho novou koupelnu postavíte. „Příčky z vysokopevnostního sádrokartonu Habito H vynikají vysokou pevností i únosností, v prostorách koupelen však obstojí zejména díky impregnaci,“ vysvětluje Martin Mydloch z Rigipsu a dále dodává: „Je třeba mít ale na paměti, že plochy přímo ostřikované vodou musí být ochráněny hydroizolačním nátěrem, samotné obložení keramickým obkladem je nedostatečné.“ Do koupelen se však hodí i impregnované sádrové desky, které díky svým vlastnostem zabraňují vzniku a rozvoji plísní.

Sádrokartonové příčky přitom přináší spoustu výhod. Jsou až 2x tenčí než příčky z cihel, čímž získáte větší podlahovou plochu. Jsou tedy ideální pro bytová jádra, kde je každý centimetr prostoru k dobru. V dutině těchto stěn sádrokartonových konstrukcí je možné vést sanitární instalace (např. elektroinstalace či vodovodní a odpadní potrubí). To nevyžaduje žádné speciální nářadí na sekání drážek. „S ohledem na realizace mnohdy i ve vyšších patrech bytových a panelákových domů, hraje důležitou roli i hmotnost samotného materiálu, také skladnost použitých materiálů a dobrá manipulace. Proto je sádrokarton při použití systému suché výstavby nejlepší volbou a velkým plus,“ dodává odborník z Rigipsu. Dobře provedená realizace sádrokartonových konstrukcí vydrží na dlouhé roky bez investic do oprav.

Jak na montáž profilů pro upevnění sádrokartonu

Sádrokartonové desky jsou připevňovány do kovových profilů. Ty je potřeba dobře připravit. Jak na to, radí odborníci ze Saint-Gobain.

 1. Po vybourání původního jádra vyměříme umístění nových příček na podlahu. Při vyměřování je nutní zohlednit tloušťku opláštění!
 2. Na podlahu připevníme horizontální profil (např. R-UW)
 3. Profily R-UW před jejich osazením podlepíme pěnovým napojovacím těsněním. Stejně postupujeme u svislých profilů R-CW navazujících na zdivo.
 4. Obvodové profily připevňujeme k betonovým konstrukcím pomocí plastových natloukacích hmoždinek průměru 6 mm ve vzájemné rozteči max. 800 mm.
 5. Profil R-UW na strop montujeme až po osazení obvodového profilu R-CW na stěnu.
 6. Před připevněním profilu R-UW na strop nasuneme mezi podlahový a stropní profil R-UW první svislou stojinu (profil R-CW), zkontrolujeme svislost budoucí příčky pomocí přiložené vodováhy a označíme správnou polohu horního profilu R-UW na nosném stropu.
 7. Připevnění horního profilu R-UW provedeme obdobně jako na podlaze.
 8. Nárožní profily R-CW, stejně jako profily R-CW u zárubní nebo profily R-CW, nesoucí instalační držáky, je vhodné fixovat k profilům R-UW pomocí samořezných šroubů do plechu typu LB délky 9,5 mm.
 9. Profily R-CW (stojiny) zkrátíme na délku o 10 až 15 mm kratší, než je vzdálenost mezi podlahovým a stropním profilem R-UW. Profily R-CW kromě případů popsaných v předchozím bodě zůstávají v profilech R-UW volně nasunuty (bez vzájemného sešroubování!).
 10. Ke kotvení umyvadla použijeme k tomu určený držák. Stejným způsobem kotvíme i vyústění vanové baterie nebo jiných armatur.

Foto: chodba po rekonstrukci

Jak na opláštění sádrokartonovými deskami (doporučení pro Habito H)

 1. Po dokončení montáže profilů zahájíme oplášťování příček deskami z první strany. Desky šroubujeme pouze k svislým R-CW profilům samořeznými šrouby odpovídající typu desky ve vzájemné rozteči 250 mm.
 2. Spáry mezi sádrokartonovými deskami tmelíme až po namontování všech desek opláštění. 
 3. Desky je vhodné umístit tak, aby sousední desky opláštění nevytvářely křížové spáry. Kde nebudou umístěny keramické obklady, provádíme standardní tmelení spár s výztužnou páskou.
 4. Desky orientujeme tak, aby pokud možno originální hrany byly v rovinném styku se sousedními deskami, kdežto krácené hrany desek byly orientovány do rohů či koutů.
 5. Pro kotvení zařizovacích předmětů či baterií lze alternativně použít výztuhu z dřevěné fošny (impregnované proti vlhkosti) nebo z vodovzdorné překližky. Je nutné, aby výztuha byla spřažena se svislými profily R-CW. Pro kotvení umyvadla musí být její výška větší, než je výška montážní příruby umyvadla. Aby byla zajištěna její správná funkce, musí být výztuha osazena kontaktně s rubem opláštění, proto je snadnější ji montovat až po opláštění první strany příčky.

 

Foto: koupelna po rekonstrukci

Izolujte!

Po dokončení instalatérských prací v dutině příček je vhodná doba pro zvážení izolace. Některé sádrokartonové desky mají skvělé akustické vlastnosti samy o sobě. I při menší tloušťce mezibytové příčky dosáhnou o 14 až 20 dB lepší hodnoty vzduchové neprůzvučnosti než zděné příčky z tradičních materiálů. Pokud nechcete, aby byl v bytě slyšet ruch z koupelny nebo naopak být při užívání koupelny rušeni okolím, můžete do příček navíc zabudovat izolační materiál. Důležitý je opět správný postup. „Obecně doporučujeme nejprve udělat příčky spolu s izolacemi a až poté vyrovnat podlahu a strop. Opačný postup není ideální, neboť akustika je poté vždy horší – zvuk totiž může příčku u podlahy a stropu obcházet. Lepší je tedy nejprve zabudovat příčky s izolacemi, které se tímto způsobem zapustí do podlahy i do stropu a zajistí správné odhlučnění,“ upozorňuje Karel Sedláček z ISOVERu. Do prostor bytových jader se doporučuje použít minerální izolace, ta je vhodná do sádrokartonových příček, stropů i podhledů. Má vysokou požární odolnost a výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti. Těsnění na obvodových profilech zajistí akustické těsnící pásky, které vyrovnají podkladní nerovnosti pod profilem a zajistí lepší akustické oddělení prostorů.

Foto: WC po rekonstrukci

Obklady na sádrokartonových deskách skvěle drží

Výslednou estetiku prostor zajistí převážně obklad a upevnění nezbytného vybavení. I tady však dbejte na správné provedení. Na obklady a dlažby v koupelně i na toaletě působí při jejich dennodenním používání trvalá vlhkost, střídání teplot, chemikálie při čištění a na mnoha místech i voda se zvýšeným obsahem minerálů. To je důvod proč se rozhodně vyplatí dodržovat předepsané postupy aplikace a používat kvalitní materiály pro realizaci. Při dodržení správných postupů a nešetření na hydroizolaci pak žádný z těchto problémů nehrozí. „Aplikujte na sádrokartonové desky hydroizolační nátěr v místech, která jsou ostřikována vodou. Vnitřní kouty můžete chránit speciální gumovou bandáží vloženou do první vrstvy nátěru. Doporučujeme také povrch desek před lepením obkladů napenetrovat,“ vysvětluje Martin Mydloch. „Na sádrokartonové desky můžeme použít i klasická cementová lepidla. Důležitý je výběr konkrétního lepidla ve vztahu k velikosti a nasákavosti vybraných obkladů a dlažeb. Pokud obecně vybereme poctivé flexibilní lepidlo, neuděláme zcela jistě chybu. Nanášíme ho tradičně zubovým hladítkem s doporučením tzv. oboustranného lepení. Obvykle po 24 hodinách od nalepení zaspárujeme obložené plochy spárovací hmotou, která je pro vlhké prostory vysoce odolná plísním, bakteriím či řasám. Koutové a dilatační spáry poté vyplníme trvale pružným tmelem ve stejném odstínu jako je vybraná spárovací hmota,“ doplňuje Pavel Svatoš z Weberu. 

Zkontroluje a vybavte novou koupelnu

Kontrolu provedení proveďte před finálním úklidem a vybavením prostor. Nebojte se na sádrokartonové konstrukce umístit závěsné koupelnové skříňky, těžší zrcadla nebo záchodové mísy. S přehledem je unese. Pokud pak vybíráte například sklo do sprchového koutu, můžete si zpříjemnit užívání i následný úklid výběrem speciálně upraveného materiálu. „Sklo do koupelny pro sprchové zástěny doplňujeme antikorozním povlakem. Takové sklo se pak čistí výrazně snadněji než běžná skla bez povrchové úpravy. Navíc povlak na povrchu není patrný, protože je téměř neviditelný,“ vysvětluje Michal Široký z Building Glass. 

Fotografie: Rekonstrukce koupelny v panelovém bytě v Hořovicích. 

Foto: Rigips