27.12.2021 | Zprávy


Od ledna roku 2022 se výrazně mění požadavky pro výstavbu nových budov a rekonstrukcí těch stávajících. Cílem legislativní úpravy je snížení spotřeby energií a co největší šetrnost k životnímu prostředí. Novinka, která zpřísňuje parametry energetické náročnosti budovy, se týká jak rodinných, tak i bytových domů, vztahuje se ale třeba i na administrativní budovy. Jedním ze způsobů, jak splnit nová stavební legislativní pravidla a zároveň ušetřit nemalé finanční náklady, je zajistit co nejlepší izolaci stavby. Zamezit tepelným únikům lze navíc i ekologicky, použitím minerální izolace vyrobené z obnovitelných zdrojů. 

Výstavba nového domu bude od nového roku klást větší nároky na stavebníka. Ten bude muset společně s architektem, projektantem a energetickým specialistou zvážit veškeré aspekty nového nařízení a optimalizovat několik proměnných. Velký vliv má typ pozemku. Ideální je, když umožňuje orientaci prosklených ploch na jih, jihozápad nebo na jihovýchod. Současně s tím by tyto plochy neměly být stíněny zástavbou, zelení či terénem. Novostavba by měla mít kompaktní tvar. Členitý bungalov bude vždy méně úsporný než jednoduchý kvádr (klidně i se šikmou střechou). Důležité je vhodné rozložení dispozice z hlediska tepelných zón, tj. obytné zóny na osluněné strany, technické a komunikační prostory na sever. Kvalitně zaizolovaná obálka budovy s optimalizovanými tepelnými mosty může značně snížit spotřebu domu. Standardem jsou okna s trojskly. Dům by měl být neprůvzdušný, což se ověřuje tzv. Blower door testem. Pokud některý z výše uvedených aspektů není ideální (např. pozemek s jedinečným výhledem na sever), je možné energetickou náročnost budovy vylepšit použitím řízeného větrání s rekuperací, ekologičtějším zdrojem tepla a případným využitím obnovitelných zdrojů energie. I přesto, že se tyto podmínky mohou ze začátku zdát příliš složité, v dlouhodobém časovém horizontu se majitelům a uživatelům domu vrátí ve výrazných finančních úsporách za energie.

Vhodně zvolená izolace – klíč k úsporám energie a útulnému prostředí 

Z ekonomického hlediska a z hlediska dostupnosti se nejúčinnějším opatřením ukazuje kvalitní zateplení obálky budovy. Množství energie, která se ušetří použitím kvalitní tepelné izolace, vysoce převyšuje množství energie spotřebované na její výrobu, přepravu a instalaci.  „Nejvíce tepla se z neizolovaných nebo špatně izolovaných budov ztrácí stěnami, konkrétně 25 až 40 procent, dále střechou z 25 až 30 procent a z 10 až 15 procent podlahou. Tepelnou izolací se teplo udrží v domě a jeho obyvatelům tak ušetří energii, potažmo účty za ni. Zateplení budovy přináší jejímu uživateli také příjemný komfort bydlení. Předpokladem je ale správně zateplená obálka budovy, díky níž se minimalizuje nebezpečí kondenzace vodních par a následného růstu plísní. Zateplení přinese i celoroční tepelný komfort v domě. To znamená, že v zimě v něm bude panovat příjemné teplo, zatímco v létě se sníží přehřívání interiéru,“ říká architektka Tereza Vojancová ze společnosti URSA, předního výrobce a distributora tepelných izolací.  

Úniky tepla v domě

Kvalitně zateplený dům vyžaduje důkladnou přípravu a aplikaci izolace na všech místech, kde může teplo unikat. Konkrétně je třeba se zaměřit na izolaci spodní stavby domu, podlah, příček, stropů a podhledů, fasády a střechy (jak ploché, tak šikmé). Je důležité vybrat izolaci, která se hodí pro danou aplikaci. „Například pro zateplení podlahy, která je celoročně vystavena nízkým teplotám vzhledem k terénu, v němž se nachází, je vhodné použít tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu URSA XPS. Zatímco součástí izolace šikmé střechy musí být parotěsnící vrstva, ať už parobrzda nebo parozábrana URSA SECO,“ dodává Tereza Vojancová. 

Větší tloušťka izolace tvoří jen zanedbatelnou část nákladů

Pro co nejefektivnější zateplení domu není vhodné podceňovat tloušťku izolace. Nezřídka stavebníci volí raději menší tloušťku s tím, že ušetří finanční náklady. Opak je ale pravdou. „Navýšení tloušťky izolace má minimální vliv na celkovou cenu celého zateplení, například v porovnání s cenou práce a doplňkových komponent. Zateplení, jako jedno z mála opatření, ale šetří po celou dobu životnosti domu bez dalších vícenákladů, na rozdíl třeba od technologií,“ uvádí Tereza Vojancová.

Tloušťka izolace se odvíjí od účelu použití, které je buď tepelněizolační, nebo akustické. Tepelná izolace se obvykle provádí s 20 až 46centimetrovou tloušťkou minerální izolace. Pro akustickou izolaci bude dostačující tloušťka izolace zhruba 10 cm.

Minerální izolace šetrná k přírodě

Při výběru minerálních izolací lze zohlednit i ekologický aspekt, který zvýší šetrnost domu k životnímu prostředí. Minerální izolace společnosti URSA se vyrábí z recyklovaných materiálů, ty jsou v ní obsaženy z více než 90 procent. Sedmdesát procent tvoří skleněné střepy z recyklovaného skla a více než dvacet procent pak písek. Jak URSA GLASSWOOL, tak URSA PUREONE ušetří za dobu jejich životnosti několiksetkrát více energie, než kolik je třeba na jejich výrobu. Snižují také požární riziko staveb a odolávají hluku.

Více informací naleznete na www.ursa.cz

O společnosti URSA

Společnost URSA CZ s.r.o. úspěšně působí na českém stavebním trhu více než 25 let a je jedním z předních dodavatelů tepelných, akustických a protipožárních minerálních izolací. Pevné místo značky URSA svědčí o tom, že kvalita výrobků prodávaných pod touto značkou má na českém trhu velký význam. Všechny nabízené produkty jsou prvotřídní kvality a vyráběné z ekologicky nezávadných surovin. Společnost URSA navíc patří mezi členy Asociace výrobců minerálních izolací a Asociace dodavatelů montovaných staveb. Podrobné informace týkající se produktů společnosti URSA vám rádi poskytnou odborníci na zateplení (tech.poradce@ursa.com).