03.02.2022 | Zprávy

Novinka či historie? Označení "MISTR" není nic nového. Známe ho ze staveb či továren. Mistr standardně řídí skupinu pracovníků. K získání této vedoucí pozice v procesu výroby bylo nutné dosažení požadované odbornosti a schopnosti vedení skupiny pracovníků. To asi zůstane i v budoucnu.

Foto: Evropská soutěž dovedností mladých řemeslníků do 25 ti let. Celkem se soutěžilo ve 38 oborech. ČR vyslala soutěžící ve 4 oborech.

Co však znamená označení "MISTR" v řemesle? V případě řady států v EU je to označení úrovně vzdělání a dovedností jednotlivce. Dle standardů v EU je "Mistrovská zkouška" o stupeň více než maturita! Jedná se tak o nejvyšší možné vzdělání v oboru řemesel.

V minulém roce přijala ČR směrnici EU o odborném vzdělávání a uznání titulu "MISTR". Tento významný krok znamená výraznou společenskou změnu při pohledu na řemeslníka. Dříve obecný názor, že řemeslo je pro ty hloupé, se v současnosti značně mění. Je to především tím, že se kvalitních řemeslníků již nedostává a poptávka po kvalitním řemesle stále stoupá. S tím souvisí i mnohem lepší finanční ohodnocení. Když k tomu přidáme možnost získání titulu "MISTR", stává se řemeslo zajímavé i pro mnoho mladých lidí. Rodiče už nemusí své děti tlačit do škol s maturitou. Jejich děti, které nejsou studijními typy, se tak nemusí trápit biflováním předmětů, které jim nesedí a mohou rozvíjet svůj talent v řemeslných dovednostech. A pokud je to skutečně chytne, mohou pokračovat ve vzdělávání až do úrovně MISTRA, tedy první stupeň vysokoškolského vzdělávání.

Foto: Postup realizace obkladů stěn.

Foto: A to je finále obkladů. Dotváří velice příjemné prostředí.

Zavedení mistrovských zkoušek na sebe převzala HK ČR. Pokud tento úkol zvládne, nastane nová éra řemesla.

Doufejme, že tyto změny budou motivovat řadu řemeslníků ke zvýšení své odbornosti a dosažení titulu "MISTR". Ten přinese vyšší společenské ocenění včetně oprávněných nároků na vyšší odměnu.

O přípravě a konání mistrovských zkoušek vás budeme informovat v průběhu roku.

Ing. Jiří Dvořák
Mistrovská škola řemesel a umění Jablonec nad Nisou