19.04.2022 | Praxe

Povrch, který je přímo pokrytý keramickými obklady nebo dlažbou nemůže být nikdy považován za vodotěsný. Proto je pod lepenými obklady a dlažbami požadována hydroizolační vrstva, kterou nazýváme „Alternativní utěsnění“. Tato vrstva se nachází vždy těsně pod obkladem nebo dlažbou na předem vyrovnaném podkladu. Hydroizolace ovšem není určena k vyrovnání nerovností, nejedná se o vyrovnávací hmotu.

Povrchy se nestanou vodotěsné tím, že je pokryjeme obkladem nebo dlažbou a spáry vyplníme spárovací hmotou. Často dochází vlivem mnoha zátěžových faktorů k tvorbě mikrotrhlinek ve spáře nebo mezi spárou a obkladem nebo dlažbou. Takto vzniklé trhlinky jsou z hlediska dlouhodobého působení vlhkosti rizikem jejího průniku do podkladu.

Obklady a dlažby vystavené změnám teplot mívají pod obkladem nebo dlažbou tzv. rosný bod, kde se tvoří vlhkost. Díky dlažbě není možné tuto vlhkost odstranit a je nutné jí zabránit, aby mohla proniknout do podkladu.

Velmi častým jevem na stavbách bývá nedokončený proces vytvrzení podkladu nebo nekvalitní montáž podkladu. Tento jev vede k dodatečné tvorbě trhlin, které však nejsou pod obkladem nebo dlažbou viditelné. Takto vzniklé trhlinky jsou rovněž z hlediska dlouhodobého působení vlhkosti rizikem jejího průniku do podkladu. Podlahové odtoky a vpusti jsou dalšími detaily, které bývají přehlíženy nebo nedoceněny. Jejich utěsnění bývá důležitější než utěsnění celé plochy.

Hydroizolační nátěry v interiéru i exteriéru

Podle zatížení ploch vlhkostí je třeba rozlišovat mezi izolacemi:

  • při vysokém zatížení (A, B nebo C)
  • při mírnémzatížení(A0, B0)

Třídy namáhání při vysokém zatížení vodou

  1. Vysoké zatížení beztlakovou vodou v interiéru, např. používání umyvadla nebo sprchového koutu (veřejného nebo soukromého)
  2. Vysoké namáhání trvalým vnitřním tlakem vody v interiéru i exteriéru, např. soukromé a veřejné bazény
  3. Vysoké zatížení beztlakovou vodou s přídavným chemickým účinkem v interiéru, např. používání umyvadla nebo výlevky v průmyslových kuchyních a prádelnách

Třídy zatížení vlhkostí 
Mírné zatížení beztlakovou vodou

A0-Mírné zatížení beztlakovou vodou v interiéru, např. koupelnyv domácnosti nebo v hotelu –v těchto oblastech aplikace se používají podlahy s vpustí

B0-Mírné zatížení beztlakovou vodou v exteriéru, např. na balkonech a terasách (nikoliv nad užívanými prostorami)

Lepení obkladů a dlažby

Lepení provádějte ve chvíli, kdy je izolační hmota pod dlažbou dostatečně vytvrzená a vyschlá. Tato doba je závislá na druhu vodotěsného výrobku:

  • Cementové těsnicí malty min. 76 hodin
  • Cementová těsnicí hmota min. 5 hod
  • Disperzní těsnicí hmota min. 4 hod
  • Podmínky na stavbě, teplota a vlhkost

CERESIT CL 51 EXPRESS 1-K 

Jednosložková hydroizolace. Podrobné informace najdete ZDE.

CERESIT CL 50 EXPRESS 2-K

Dvousložková hydroizolace. Podrobné informace najdete ZDE.

www.ceresit.cz