18.07.2022 | TIPY

Sikaflex®-11 FC je již více než 50 let oblíbeným multifunkčním nástrojem profesionálů pro těsnění a lepení ve stavebnictví. Nový Sikaflex®-11 FC Purform® navazuje na tento odkaz a zajistí jeho pokračování.

Technologie, která vydrží

Sikaflex®-11 FC získává svou všestrannost díky technologii, ze které je vyroben: polyuretanu! Polyuretan nabízí nejlepší rovnováhu vlastností pro všeobecné těsnění a lepení ve stavebnictví. Trvale pevný spoj nebo trvale těsná spára jsou souhrnem vlastností, jako jsou přilnavost, pevnost, pružnost, hydrolýza, odolnost proti chemikáliím a UV záření, odolnost proti odtržení a mnoho dalších.  

Díky jedinečné mikrostruktuře polyuretanu, která se skládá z polymerní sítě s tvrdými a měkkými segmenty, může polyuretan všechny tyto požadavky nejlépe splnit. Ostatní technologie, jako jsou STP/MS, akryláty nebo silikony, mohou mít specifické výhody, ale celkově pro odolné a trvanlivé těsnění a lepení existuje jen jedna – polyuretan.

Nová generace polyuretanu

Sikaflex®-11 FC Purform® je vyroben z nové generace polyuretanu. Purform® je zkratka pro "Pure", "Polyurethane" a "Performance". Společnost Sika vyvinula novou polyurethanovou technologii s novým pre-polymerem, který uvádí na trh pod značkou Purform®. 

Purform® je vysoce výkonný polyuretan s velmi nízkým obsahem volných monomerů diizokyanátů. Pre-polymery Purform® umožňují vyrábět výrobky s vysokým výkonem, které zároveň nemají označení nebezpečí*, a snižují expozici uživatele na naprosté minimum. 

Jedinečná kombinace tvrdých a měkkých segmentů v jeho polymerech vytváří vysoce pevná lepidla, a vysoce flexibilní těsnicí materiál. Inovovaný Sikaflex®-11 FC Purform® přesvědčí rychlejším vytvrzováním, zvýšenou odolností a menším vystavením obsahu monomerního diisokyanátu ve srovnání s jeho předchůdcem Sikaflex®-11 FC+.

Věřte technickým vlastnostem Sikaflex®-11 FC Purform®  

 • Čas vytvoření povrchové kůže: 70 min. (23°C, 50 % r.v.)
 • Rychlost vytvrzení: 3 – 4 mm za 24 hod. (23°C, 50 % r.v.)
 • Pevnost ve smyku  (23°C, ocel): 0,5 MPa       
 • Modul pevnosti v tahu, 100 %, 23°C: 0,6 MPa
 • Prodloužení při přetržení: 400 %
 • Odolnost vůči přetržení: 8 N/mm (běžné MS a silikony mají odolnost kolem 4 N/mm)
 • Tvrdost: 32 Shore A (23°C)   

Certifikace:

 • EN 15651-1
 • EN 15651-4
 • ISO 11600

Bezpečnost, udržitelnost: 

 • Bez rozpouštědel a s velmi nízkým obsahem monomerů
 • EC1PLUS, A+, M1, atd.

Široká škála aplikací

Sikaflex®-11 FC Purform® lze použít v různých oblastech stavebních aplikací, a to jak v interiéru, tak v exteriéru.

www.sika.cz