20.02.2023 | Zprávy

Nadace Krása pomoci už pošesté předá cenu Beauty of Help Award.

Podobně jako v minulém roce se i letos zasedání poroty uskuteční v prostorech LAUFEN space Prague v průběhu března. Čestný titul je každoročně udělován osobnostem, které jsou aktivní i ve vyšším věku a jsou inspirací napříč generacemi, obory nebo svými občanskými postoji. Ocenění je udělováno kandidátům, kteří jsou občany ČR ve věku nejméně 70 let.

S Nadací Krása pomoci spolupracuje společnost Laufen CZ dlouhodobě. „Velmi oceňujeme přístup a aktivity Nadace Krása pomoci a jsme rádi, že si pro zasedání poroty opět vybrali náš showroom LAUFEN space Prague. Těší nás, že otevírají diskuzi na téma respektování stáří a mezigenerační solidarity. Podporu seniorům vnímáme jako podstatnou, proto se vždy v případě potřeby rádi zapojíme. V nedávné době jsme například společně vybudovali bezbariérové koupelnové prostory pro seniory Slezské diakonie SILOE. Zrekonstruovali jsme také řadu koupelen několika seniorům napříč Českou republikou,“ přibližuje Iva Šedivá, vedoucí marketingové komunikace Laufen CZ. 

Kandidáty na ocenění Beauty of Help Award mohou navrhovat zástupci odborné i široké veřejnosti. Laureáta pak vybere odborná porota složená ze známých českých osobností. „V loňském roce jsme poprvé kromě ocenění Beauty of Help Award udělovali čestná uznání nominovaným do užšího výběru a také Cenu veřejnosti. V tom budeme pokračovat i letos,” vysvětluje Soňa H. Morawitzová, ředitelka Nadace. O Ceně veřejnosti rozhodne po jednání odborné poroty on-line hlasování. Závěrečný slavnostní ceremoniál se uskuteční v květnu v Senátu PČR.

Nyní jsou otevřené nominace. Nominovat osobnost na cenu Beauty of Help Award může široká veřejnost ZDE.

Poslání: pomoc seniorům

Nadace Krása pomoci vznikla v roce 2008. Od té doby rozdělila mezi další neziskové organizace pomáhající seniorům 35 mil. Kč a celkem seniory podpořila částkou přes 60 mil. Kč. Vizí nadace je důstojné stáří a rozvíjení pozitivního přístupu ke stáří. V největším projektu Doma bez obav provází stárnutím a zajišťuje moderní služby tak, aby senioři mohli zůstávat ve svém domácím prostředí, pokud si to přejí. V rámci osvěty otevírá palčivá seniorská témata na veřejnosti, mezi mnohými například výživu seniorů, osamělost nebo dezinformace. Ředitelka nadace se navíc stala členkou Výboru pro práva starších lidí zřízeném Radou vlády pro lidská práva. 

www.laufen.cz