19.05.2023 | Zprávy

Letošní veletrh ISH ve Frankfurtu nad Mohanem se zaměřil na konkrétní řešení pro dosažení cílů ochrany klimatu ve stavebnictví. Průmysl sanitární, topné a klimatizační techniky ukázal cestu k udržitelnější budoucnosti: dekarbonizace, využívání obnovitelných energií a vyšší energetická účinnost jsou na denním pořádku.

Mezinárodní průmysl sanitární, vytápěcí a klimatizační techniky maximálně využil pěti dnů veletrhu od 13. do 17. března k intenzivnímu navazování kontaktů, k studiu inovací a rozvoji obchodu. Konkrétně veletrh navštívilo 153 734 návštěvníků ze 154 zemí. Mezi hlavní návštěvnické země patřily po Německu Nizozemsko, Itálie, Francie, Švýcarsko, Belgie, Čína, Velká Británie, Polsko, Rakousko a Turecko. Po čtyřleté přestávce způsobené pandemií se bylo opravdu na co dívat a co poznávat.  

Hlavní problémy oboru v centru společenské diskuse

2 025 vystavovatelů z 54 zemí obsadilo celý frankfurtský výstavní areál a předvedlo nejnovější vývoj na trhu s vytápěním, klimatizační a ventilační techniku, inteligentní automatizaci domů a budov, jakož i moderní a udržitelný design koupelen a inovativní instalační techniku. Jako důležitá součást energetického přechodu byla zvláště důležitá tepelná čerpadla, dřevo jako zdroj energie a alternativní formy skladování. Dalšími zajímavými tématy byl nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oboru sanity, topení a klimatizace a demografické změny, které vyžadují koupelny vhodné pro seniory a osoby vyžadující péči.

Vystavovatelé v pavilonech 8 až 12 představili celé spektrum inovativních nápadů pro přeměnu energie v budovách: od tepelných čerpadel přes kogenerační systémy a systémy vytápění palivovými články až po fotovoltaiku a solární termální systémy. V centru pozornosti jsou také kondenzační kotle na vodík, systémy na bázi dřeva, digitální řešení a větrání domů s rekuperací tepla a také energeticky úsporné automatizační systémy.

V sekci ISH Water našli návštěvníci udržitelné technologie pro zacházení s vodou a moderní design koupelen. Rozsáhlý sortiment zahrnoval vše pro koupelnové zkušenosti, instalační techniku, software, nástroje a upevňovací materiály a také mezinárodní zdroje. Kromě aspektů designu byl důraz kladen zejména na téma udržitelnosti.

Na ISH 2023 byla středem pozornosti řešení pro udržitelnou budoucnost. Po dobu pěti dnů se vše na ISH točilo kolem inovací, které vzdaly hold dosažení cílů ochrany klimatu a umožnily odpovědné a efektivní využívání dostupných zdrojů.

Nikdy předtím jsme si nebyli tak vědomi důležitosti bezpečných dodávek energie a vody. Ale především: jaké důsledky může mít příliš velká závislost na jednotlivých zdrojích energie a dodavatelích. Klíčovými slovy jsou zde energetická soběstačnost, bezpečnost dodávek, hygiena pitné vody a diverzifikace zdrojů energie směrem k ještě vyššímu podílu obnovitelných energií. 

ISH se zabývá právě těmito tématy a pro rok 2023 se zaměřuje především na řešení pro dosažení cílů Pařížské dohody o ochraně klimatu, ale také na význam inteligentního energetického managementu, který propojuje vytápění a odvětví mobility.

Fotogalerie

Podívejte se také na související fotogalerii.