11.01.2024 | Zprávy

Největší český rezidenční stavitel Central Group čerstvě dokončil akvizici několika pozemků v Praze 9, které navazují na již rozestavěný projekt Tesla Hloubětín.

Scelení pozemků umožní výstavbu nové velké rezidenční čtvrti s více než 2.500 byty, které nabídnou bydlení pro více než 5 tisíc lidí. V lokalitě vzniknou kromě bytů i 3 mateřské školy, velké množství zeleně, řada dětských hřišť, sportovišť a ploch pro relaxaci a celá řada komerčních prostorů pro drobné obchody, restaurace a služby. Celkové odhadované investiční náklady dosahují 15 miliard korun. Central Group zde městu přispěje formou kontribucí více než 343 miliony korun. 

Nově koupené pozemky navazují z jižní strany na aktuálně již prodávaný a rozestavěný projekt Tesla Hloubětín, který vzniká na místě dřívější stejnojmenné továrny. Poslední akvizicí, jejíž dokončení proběhlo v minulém týdnu, byly pozemky s výrobní halou na obaly společnosti Huhtamaki. Tím došlo ke scelení velkého území mezi ulicemi Poděbradská a U Elektry, Hořejším rybníkem a Kejřovým parkem o rozloze přesahující 13 hektarů.

Foto: Central Group chystá v Hloubětíně výstavbu nové velké rezidenční čtvrti s více než 2.500 byty pro více než 5 tisíc obyvatel. Součástí projektu budou i 3 mateřské školy

„Jde o velmi populární, dynamicky se rozvíjející lokalitu přímo u tramvají a blízko metra. Doslova přes ulici je i nově otevřená moderní základní a mateřská škola Elektra. O atraktivitě lokality svědčí i to, že Tesla Hloubětín je podle statistik aktuálně nejprodávanější pražský rezidenční projekt. Jsem proto velmi rád, že se nám povedlo dokoupit pozemky a území scelit. Vznikne tu skvělé místo pro bydlení a trávení volného času,“ říká Dušan Kunovský, zakladatel a šéf Central Group.

Nová moderní čtvrť pro více než 5.000 obyvatel

Central Group výrazně přispívá i k rozvoji okolí lokality. „Kromě výstavby tří mateřských škol, veřejného parku a další vybavenosti se finančně podílíme také na kompletní rekonstrukci ulice Poděbradská a zkapacitnění a modernizaci čtyř velkých křižovatek. Městu zde Central Group formou kontribucí přispívá více než 343 miliony korun. Obrovské náklady nás také navíc stojí demolice a ekologická dekontaminace tohoto brownfieldu,“ uvádí Kunovský.

Foto: Projekt je situován mezi ulicí Poděbradská a Hořejším rybníkem na území o rozloze přesahující 13 hektarů. Červeně vyznačená plocha ukazuje nově dokoupené pozemky, žlutě je znázorněn již rozestavěný projekt Tesla Hloubětín

Za urbanistickým a architektonickým řešením lokality stojí ateliér Loxia a architektonický tým Central Group. Díky nim na místě současného zanedbaného brownfieldu vznikne velká moderní rezidenční čtvrť s terasovitě ustupujícími domy s řadou industriálních prvků. Uvnitř čtvrti bude zklidněný vnitroblok s volnější a vzdušnější zástavbou s veřejným parkem a pěší zónou s bohatou zelení. Projekt počítá i s řadou ekologických prvků jako jsou rekuperace, zelené střechy nebo retenční nádrže na dešťovou vodu pro zalévání zeleně.Foto: Odhadované investiční náklady projektu přesahují 15 miliard korun. Central Group se výrazně podílí i na rozvoji okolí a městu přispěje formou kontribucí více než 343 miliony korun

Praha 9 je stavebně nejdynamičtějším obvodem v metropoli

Praha 9 je městským obvodem, který se velmi dynamicky rozvíjí. V posledních 10 letech se zde povolilo přes 12 tisíc nových bytů. To je skoro třetina ze všech zhruba 39 tisíc bytů, které se za poslední desetiletí povolily v celé metropoli. Nejvíce nových bytů se v tomto obvodě také připravuje. Aktuálně se zde chystá více než 35 tisíc bytů, tedy čtvrtina všech připravovaných bytů v hlavním městě.

Díky větší výstavbě jsou v Praze 9 ceny bytů nejnižší v celé Praze. Například již zmiňovaná Tesla Hloubětín se aktuálně prodává v průměru za 130 tisíc Kč/m2, nedaleký projekt Harfa Living rovněž od Central Group dokonce jen za 115 tisíc Kč/m2. Průměr na pražském trhu se přitom pohybuje okolo 150 tisíc Kč/m2. I proto jsou tyto projekty Central Group nejprodávanější v celé Praze.

„Praha 9 je ukázkovým příkladem toho, že když se rychleji a více povoluje a staví, ceny bydlení mohou být o poznání nižší. Podle našich analýz totiž pomalé povolování a malý objem výstavby byty zbytečně prodražuje minimálně o 15 procent,“ uzavírá Kunovský.

Foto: Tesla Hloubětín je aktuálně nejprodávanějším rezidenčním projektem v Praze. Nový byt je zde možné pořídit už od 4,1 mil. Kč.