31.01.2024 | Praxe

Koupelny a sprchy jsou místem s vysokými uživatelskými nároky.

V těchto aplikacích je pro zajištění dlouhé životnosti velmi důležité používání kvalitních materiálů, které by se měly také snadno čistit a udržovat. Sklo je vzhledem k těmto požadavkům optimálním řešením.

Obr.: Použití silikonu při rekonstrukcích. Zdroj: AGC Glass Europe

1. Rekonstrukce

Při renovaci koupelen a kuchyní lze sklo snadno instalovat přímo na povrch stávajícího obkladu. Tato metoda šetří při rekonstrukci čas i peníze. Nejprve je nutno zkontrolovat celistvost obkladu. Uvolněné části musí být odstraněny a místa s chybějícím obkladem vyplněna. Celá plocha musí být pevná a rovná, aby splňovala požadavky na kvalitu povrchu podkladu. Obklady by měly být vyčištěny a zbaveny všech nečistot, které by mohly snížit přilnavost silikonu. Použijte roztok amoniaku v poměru 1 l H2O + max. 200 ml NH3 a postupujte podle pokynů dodavatele pro bezpečné použití amoniaku. Dále postupujte podle návodu v předchozích kapitolách pro skleněné tabule podle toho, zda sklo je či není opatřeno bezpečnostní fólií SAFE/SAFE+.

2. Mokré a vlhké prostory

Koupelny a sprchy jsou místem s vysokými uživatelskými nároky. V těchto aplikacích je pro zajištění dlouhé životnosti velmi důležité používání kvalitních materiálů, které by se měly také snadno čistit a udržovat. Sklo je vzhledem k těmto požadavkům optimálním řešením. Skla Lacobel®, Lacobel T® a Mirox® jsou dodávána ve velkých tabulích, které mohou být nařezány na jakoukoliv velikost, dokonce až na výšku celého poschodí. Při použití velkých tabulí se minimalizuje počet spojů. Tvrdý jednolitý povrch je nejen schopný odolat množství vlivů okolního prostředí, ale také se snadno čistí.

Kuchyňské obkladové panely za pracovní deskou jsou silně namáhané plochy, které přicházejí do styku s množstvím nečistot, mastnotou a odmašťovacími prostředky a současně jsou vystaveny teplu a agresivním látkám. Jednotlivé druhy skla jsou navrženy tak, aby odolávaly všem těmto vlivům po mnoho let po instalaci. Je třeba dbát na to, aby se zabránilo lokálnímu zahřívání skleněného obkladu (plameny nebo jiným zdrojem tepla). Nutné je zabránit vzniku teplotního rozdílu přesahujícího 30 °C na jedné tabuli skla, aby se předešlo samovolnému prasknutí. U tepelně tvrzených skel, které odolávají teplotním rozdílům až do 200 °C, k tomuto prasknutí tzv. termálním šokem nedochází.

3. Použití silikonu na zrcadla

Zrcadla typu Mirox® snáší normální vlhké prostředí, jako jsou dobře větrané koupelny nebo kuchyně. Je třeba dbát na to, aby se zabránilo styku vody s lakovanou stranou nebo hranou skla. Při čištění zrcadla je nutno okraje rychle a důkladně vysušit. Vždy je třeba, aby kolem lakované strany zrcadla mohl proudit vzduch. Odvětrání odstraňuje kondenzaci a uchovává zadní stranu zrcadla suchou. Z tohoto důvodu musí horní a dolní hrany zrcadla zůstat volné (4). Pro zajištění požadované mezery mezi sklem a zdí je nutno dodržet stejné pokyny pro instalaci jako u skel Lacobel®, Matelac® a Lacobel T® (viz předchozí kapitoly). Stejně jako jiné výrobky ze skla musí být zrcadla podepřena, dokud nedojde k vytvrzení silikonu. V případě použití jakýchkoliv profilů nebo mechanických upevňovacích mechanismů je nutno zajistit řádné vyschnutí celého systému. Zrcadlo nesmí být nikdy ponořeno do vody nebo stát ve vodě.

4. Omezení při lepení silikonem

Některé barevné odstíny je nutné chránit před vlhkem a vodou pomocí bezpečnostní fólie SAFE/SAFE+. V tomto případě fólie funguje jako dodatečná ochrana lakované strany skla. Tento dodatečný podklad má tudíž za následek lepší klasifikaci z hlediska bezpečnosti a chrání zadní stranu před poškozením při manipulaci a instalaci. Pro ochranu povrchu matovaných skel je nutné zachování čistoty. Sklu musí být věnována zvláštní pozornost, a to zejména v případě, kdy je pro lepení matovaných skel jako Matelac® na podklad použit silikon. Kyselinou matovaný povrch skla Matelac® je drsný a velmi citlivý na znečištění lepidlem používaným pro instalaci skla a tmelení spár. Citlivý povrch skla v blízkosti hran se doporučuje před instalací tabulí skla ochránit krycí páskou. Dojde-li ke znečištění povrchu, není možné jej beze zbytku vyčistit.

5. Použití silikonu při rekonstrukcích s původním obkladem

Správný postup přípravy zdi na instalaci skleněného obkladu a následná instalace jsou zobrazeny na níže uvedeném obrázku. Důležitou roli při přípravě podkladu hraje i použití bezpečnostní fólie SAFE/SFAE+.

Předchozí článek   1 / 66   Následující článek