28.02.2024 | Zprávy

Stavební díla dokončená v loňském roce se mohou ode dneška přihlašovat do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2023.

Nový ročník veřejné soutěže vyhlásil hejtman Rudolf Špoták spolu se statutárním městem Plzeň, Ministerstvem průmyslu a obchodu, ČKAIT, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Obcí architektů. Soutěžit se bude o titul Stavba roku Plzeňského kraje, o Cenu veřejnosti a další ocenění. Stavby, jimž odborná porota udělí nominaci, se stanou součástí webového průvodce mapastavbyrokupk.cz. Soutěž se koná za podpory partnerů, společnosti Eurosoftware s.r.o. a Lasselsberger s.r.o.

Foto: Semlerova rezidence

Začal 21. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Odborná porota v něm ocení nejzdařilejší stavební díla dokončená v roce 2023 na území Plzeňského kraje. Cílem soutěže je seznámit nejširší veřejnost s úrovní stavitelství a architektury Plzeňského kraje a podpořit kvalitní realizace.

„Moderní hodnotná architektura dnes patří ke každé vyspělé společnosti. I ona vychází z myšlenkového světa, který člověk převádí do nějaké formy sdělení, které nás může více či méně oslovit, ať už jako text, umělecké dílo nebo architektura. Jsem skutečně zvědav na letošní nominace i hlasování veřejnosti. Těším se, že stejně jako vloni oceněná rekonstrukce Semlerovy rezidence s interiéry od Adolfa Loose, anebo obnovený barokní Dům U Tří růží v Nepomuku, rozšíří letos online mapu Stavby roku Plzeňského kraje další výjimečné architektonické počiny. Věřím také, že se stanou dobrou inspirací pro vznik a realizaci nových projektů veřejného sektoru, firem anebo soukromníků v budoucnu,“ řekl hejtman Rudolf Špoták, který nový ročník soutěže vyhlásil.

Význam úrovně architektury a stavitelství pro společnost vyzdvihl i primátor města Plzně Roman Zarzycký. „Architektura dává tvář městům a nesporně ovlivňuje i to, jak se nám v nich žije. Jsem rád, že na vzhled a funkčnost budov je kladen stále větší důraz, protože kvalita veřejného prostoru je něco, co nás posouvá dál. Plzeň má v tomto směru opět co nabídnout a my jako město se budeme snažit, aby tomu tak bylo i nadále, a to nejen u nové moderní výstavby, ale i u obnovy významných a architektonicky cenných budov,“ uvedl.

Své stavby mohou do soutěže až do 19. dubna přihlašovat vlastníci, zhotovitelé, investoři nebo projektanti, a to podle podmínek uvedených na www.stavbarokupk.cz Přihlášená díla posuzuje šestičlenná odborná porota složená z architektů, projektantů a stavebních inženýrů.  Porota po zhodnocení všech přihlášených staveb vyhlásí nominace na Titul Stavba roku Plzeňského kraje. Nominované stavby dostanou v rámci soutěže prezentační video a prostor na online mapě staveb na www.mapastavbyrokupk.cz. Budou soutěžit také o Cenu veřejnosti, Cenu poroty, Cenu hejtmana Plzeňského kraje a další ocenění.

"V loňském roce jsem za Eurosoftware předával Cenu veřejnosti nové budově Lékařské fakulty UK v Plzni. Tato stavba však dále zvítězila nejen u odborné poroty v Plzeňském kraji, ale získala rovněž Titul Stavba roku v celostátní soutěži. Tento a další úspěchy svědčí o kvalitě staveb a vysoké odborné úrovni soutěže. Podpora takových projektů má určitě smysl. Velmi rád předám Cenu veřejnosti nejsympatičtější stavbě tohoto ročníku,“ řekl Stephan Kronmüler, jednatel společnosti EUROSOFTWARE, s.r.o., která soutěž podporuje už šestým rokem.

Soutěž se letos může uskutečnit také díky společnosti LASSELSBERGER, která patří k významným výrobcům a zaměstnavatelům v regionu Plzeňského kraje. „Výrobky společnosti, keramické obklady, nesoucí tradiční značku RAKO se uplatnily při stavbě a rekonstrukci mnoha kulturních, historických a moderních občanských staveb po celém světě. Proto naše společnost nemůže chybět u této významné události, jakou je Stavba roku Plzeňského kraje,“ konstatoval Roman Blažíček, jednatel společnosti.

"Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) bude i v letošním ročníku opět jako v minulých létech spoluvyhlašovatelem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. V Plzeňském kraji je ve ČKAIT organizováno více jak dva tisíce autorizovaných osob, kteří se přímo podílejí na stavebních projektech. Současné výstavba se neobejde bez odborné práce těchto techniků a inženýrů, kteří působí buď přímo při výstavbě, nebo se podílejí na řešení projektových návrhů pozemních, dopravních nebo vodohospodářských staveb. Bez odborné autorizace členů, zajišťované ČKAIT, není dnes možné stavební dílo realizovat,“ vysvětlil Luděk Vejvara, předseda ČKAIT Plzeň. „Jsme proto rádi, že při posuzování kvality do soutěže přihlášených staveb nechybí také náš inženýrský pohled na věc, neboť jsme také členy poroty Stavby roku Plzeňského kraje. Pro naši komoru je zároveň skvělou možností vyhlásit v rámci slavnostního galavečera ještě samostatnou Cenu ČKAIT Plzeňského kraje, která oceňuje nejlepší inženýrská a technologická řešení. Jejím cílem je vyzdvihnout kvalitní stavební a technologické inženýrské práce zpracované přímo členy této inženýrské organizace. "Vítězný návrh se bude vybírat z děl přihlášených dle soutěžních podmínek vyhlášených Oblastní kanceláří ČKAIT v Plzni,“ doplnil.

O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje

Vyhlašovatelem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je Plzeňský kraj

Spoluvyhlašovateli jsou statutární město Plzeň, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Odborná porota

Ing. Milan Froněk; 
Ing. arch. Vladimíra Leníčková; 
Ing. arch. Miloslav Michalec; 
Ing. arch. Edita Míková; 
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.;
Ing. arch. Jiří Zábran

Soutěžní kategorie:

A/ Novostavby budov,
B/ Rekonstrukce budov, 
C/ Stavby pro bydlení, 
D/ Dopravní a inženýrské stavby, 
E/ Průmyslové stavby, 
F/ Veřejná prostranství

Udělované ceny:

Titul Stavba roku Plzeňského kraje,
Cena poroty,
Cena hejtmana Plzeňského kraje,
Cena primátora města Plzně,
Cena Ministerstva průmyslu o obchodu ČR,
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví,
Cena veřejnosti.

Harmonogram soutěže:

28. 2. – 19. 4.  Přihlašování projektů
20. 6.               Zveřejnění nominací po obhlídce a posouzení staveb odbornou porotou
20. 6. – 25. 8.  Hlasování veřejnosti na www.mapastavbyrokupk.cz
12. 9.               Slavnostní vyhlášení výsledků

Oceněné projekty v loňském ročníku soutěže

TITUL STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2022
Hlavní budova Lékařské fakulty v Plzni

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 je udělen za realizaci architektonicky i funkčně vytříbené stavby. Významný prvek představuje barevné pojetí interiéru, které je do detailu dotažené použitým mobiliářem i doplňky.

Obnova velké synagogy a Rabínského domu v Plzni

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 je udělen za navrácení této plzeňské památce chuti do života a podoby její největší slávy, kterou můžeme po náročných stavebních a restaurátorských prací náležitě ocenit.

Rezidence Hradišťská, Plzeň – Slovany

Titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělen za návrh a realizaci kvalitního bytového domu, kde bylo pečlivě dbáno na každý detail. Nápadité spojení jednotlivých materiálů a struktur dalo vznik jednotnému a výraznému celku.

CENA POROTY

Semlerova rezidence, Západočeská galerie v Plzni

Cena poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za kvalitní a chvályhodnou obnovu kulturní památky, zachování historického odkazu architektů Loose a Kulky a zpřístupnění objektu široké veřejnosti.

ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY

Bytový dům pro seniory, Plzeň

Čestné uznání poroty je uděleno za citlivé a zdařilé provedení stavby, která vhodně reaguje na kontext okolí. Uspořádání jednotlivých hmot i použitých materiálů určuje výraznou a žádoucí intimitu nabízeného bydlení.

Rodinný dům Bručná, Plzeň

Čestné uznání poroty je uděleno za vysoce kvalitní návrh rodinného domu, užití principů moderní architektury a celkové komplexní řešení realizace včetně interiéru i zahrady. 

Sportovní hala města Plzně – Krašovská

Čestné uznání poroty je uděleno za moderně a funkčně pojatou sportovní stavbu, které nechybí architektonická lehkost a zároveň určitá materiálová surovost. Všechny prvky jsou ideálně nakombinovány do jednoho celku. 

CENA HEJTMANA PLZEŇSKÉHO KRAJE

Dům U Tří růží

Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává za záchranu a obnovu historicky cenného objektu. Výrazná rekonstrukce, opravdu tak říkajíc od podlahy, kladla vysoké nároky na řemeslnou profesionalitu i studium historických souvislostí.

CENA PRIMÁTORA MĚSTA PLZNĚ

Bytové domy Světovar – blok G, Plzeň Skladová ul.

Cena primátora města Plzně je udělena za soudobý architektonický přístup k návrhu i realizaci a vytvoření jedinečné obytné struktury v Plzni na Slovanech.

CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU

TechTower Plzeň Světovar

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR je udělena za příkladnou rekonstrukci brownfieldu, zahrnující část bývalého pivovaru, na nejmodernější centrum výzkumných pracovišť.

CENA SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ

Rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany, Plzeň

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví je udělena za náročnou rekonstrukci a modernizaci tramvajového depa za plného provozu na moderní tramvajový areál, který nerušivě doplňuje plzeňskou čtvrť Slovany z poloviny 20. století.

CENA VEŘEJNOSTI

Hlavní budova Lékařské fakulty v Plzni

ZAJÍMAVÉ ODKAZY: