21.06.2024 | Zprávy

Se svým návrhem Centra Nového Žižkova zvítězila architektka Jiřičná ve velké mezinárodní architektonické soutěži. Odborná porota vybírala z návrhů od 98 ateliérů z 30 zemí světa. Následně pět let probíhaly úpravy vítězného projektu podle požadavků řady různých institucí, aby bylo dosaženo shody na výškách a celkovém řešení zástavby. Nyní tento svůj zásadně přepracovaný návrh představuje Eva Jiřičná veřejnosti. Investorem tohoto unikátního projektu v Praze 3 je největší český rezidenční stavitel Central Group.


  
Nejvýraznější změnou v novém návrhu je to, že má jen jednu centrálně umístěnou rozvlněnou věž vysokou 80 metrů. Původní návrh měl oproti tomu tři věže do výšky až 100 metrů. Stavby v lokalitě jsou nyní jinak urbanisticky uspořádány a mateřská škola se v novém projektu výrazně zvětšila na 5 tříd a vydělila se do samostatného objektu.
  
„Často dostávám otázku, zda za lepší považuji původní nebo nový návrh. Těžko říci, každý má své přednosti. Je naprosto normální, že soutěžní návrhy mají svůj vývoj na základě projednávání. Urbanismus a výšky staveb jsou v novém návrhu řešeny jinak, ale architektura a kapacity podlažních ploch zůstávají velmi podobné," říká autorka návrhu Eva Jiřičná.

Foto: Aktuální upravený návrh Evy Jiřičné má jen jednu rozvlněnou věž místo původních tří věží 

Více jak tisíc bytů a také komerce a mateřská škola
  
Aktuální upravený návrh architektky Jiřičné se skládá z pěti designově řešených staveb. Ty obsahují více než tisícovku bytů různých velikostí. Byty zde budou určeny jak na prodej do vlastnictví, tak i k dlouhodobému pronájmu. V přízemí objektů v hlavních komunikačních zónách vznikne řada komerčních prostorů pro drobné obchody, služby, restaurace a kavárny. Velkým přínosem bude také velká mateřská škola, kterou Central Group v lokalitě na své náklady postaví a zdarma předá Městské části Praha 3.
  
„V centru lokality, v místě původní výškové telekomunikační stavby, vyroste jako dominanta projektu 80 metrů vysoká rezidenční věž. Tato designová stavba bude unikátně vertikálně a horizontálně rozvlněná. A to díky speciálně tvarovaným balkonům s ohýbaným skleněným zábradlím. To dává stavbě její ojedinělou estetickou podobu a zároveň pomáhá stínění bytů," doplňuje architektka Jiřičná.

240 milionů příspěvek Praze a další náklady

S výstavbou Centra Nového Žižkova jsou pro Central Group spojené vysoké vedlejší náklady. Kromě nových bytů a související infrastruktury zde bude totiž na své náklady stavět pro městskou část i velkou mateřskou školu s pěti třídami a rozsáhlou zahradou s hřišti. Na náklady investora zde také vznikne nové náměstí s vodním prvkem u křižovatky ulic Olšanská a Jana Želivského a rozsáhlá parková zeleň.
  
„Celkové příspěvky pro město za možnost stavět v této lokalitě nové byty činí pro Central Group více než 240 milionů korun. Z toho 108 milionů Kč je náš příspěvek na základní školu. Na této lokalitě bude výrazně profitovat i stát. Z prodeje bytů v tomto projektu získá jen na DPH zhruba 1,5 miliardy korun do státního rozpočtu," dodává Kunovský.
  
Ve stovkách milionů korun se pak počítají náklady investora na velmi náročnou demolici dřívějšího komplexu Ústřední telekomunikační budovy (ÚTB) ze 70. let. Technologicky zastaralý objekt už před lety přestal sloužit svému účelu. Protože se pro tento stavebně a energeticky velmi problematický komplex budov nepodařilo nalézt jiné využití, bylo rozhodnuto o jeho ekologickém odstranění. Nyní se dokončuje komplikovaná a nákladná demolice s likvidací více než 3.000 tun karcinogenního azbestu.

Architektonická soutěž a původní vítězný návrh

Původní vítězný návrh z architektonické soutěže byl jiný než aktuální upravený projekt. Skládal se z nižšího bytového bloku a tří rezidenčních věží, jejichž výšky se gradovaly - 80, 90 a 100 metrů. K navrženým výškám a řešení nové zástavby však byly výhrady některých institucí. Proto musel být návrh zásadně přepracován, aby mohl být schválen.
  
Územní plán pro tento pozemek nestanovil žádné limity ohledně kapacit ani výšky zástavby. Proto Central Group, když nemovitosti koupil, s odborníky konzultoval, jak novou výstavbu pojmout. A na základě toho bylo dohodnuto, že návrh vzejde z velké mezinárodní architektonické soutěže se zapracováním požadavků Městské části Praha 3, se kterou Central Group uzavřel smlouvu o spolupráci.
  
Původní projekt Evy Jiřičné pak byl odbornou porotou soutěže vybrán jako nejlepší mezi návrhy od 98 ateliérů z 30 zemí celého světa. A to včetně takových slavných jmen světové architektury jako například Sou Fujimoto (Japonsko), Ian Ritchie (Velká Británie) nebo Richard Meier (USA).
  
Architekti Eva Jiřičná a Petr Vágner (AI DESIGN) se při přípravě vítězného návrhu spojili s prestižním architektonicko-inženýrským ateliérem ARUP z Londýna. Ten navrhoval a technicky řešil mnoho těch nejunikátnějších světových staveb, včetně například Opery v Sydney nebo složitého Guadího chrámu Sagrada Família v Barceloně.