10.01.2020 | Zprávy


Roman Blažíček byl na valné hromadě Evropské asociace výrobců keramických obkladů a dlažeb CET zvolený na tříleté období prezidentem. Díky svým zkušenostem a pozici, kterou získal v CET bude moci podporovat vývoj a další perspektivy rozvoje keramického průmyslu v Evropě.

CET zastupuje evropský keramický průmysl a je členem širšího uskupení dalších odvětví výroby keramiky Cerame-Unie. Jejím posláním je zajistit, aby hlas tohoto dynamického a inovativního průmyslu byl slyšet na úrovni EU. Cerame-Unie je strukturovaná do devíti asociací, keramické obklady a dlažby jsou jednou z nich. Mezi další patří…cihly a střešní krytiny, porcelán, sanitární keramika, žáruvzdorné materiály, potrubí, technická keramika, smalt, hlíny. Členové unie jsou zástupci národních keramických asociací a společností celé Evropy, kteří vzájemně efektivně spolupracují, hledají řešení problémů ovlivňujících keramický průmysl v Evropě. Keramická výroba vytváří 200 000 přímých pracovních míst, má tradici 150 let, 30 % produkce exportuje mimo EU, energie se podílí na více jak 30 % nákladech.

„Evropský průmysl bude čelit v nejbližších 10 letech velkým výzvám. Ztráta konkurenceschopnosti může postihnout celou řadu energeticky intenzivních odvětví, nevyjímaje výrobu keramiky. K mým hlavním prioritám v čele CET budou patřit témata jako jsou životní prostředí, klima a jeho změny, energie, výzkum a inovace, férový obchod jak v Evropě, tak i ve světě. Pro naše odvětví musíme najít řešení, která nás zachrání před ztrátou konkurenceschopnosti na domácích i zahraničních trzích. Hrozí nám totiž, že v extrémním případě regulatorní přístup EU může vést k totální záhubě. Politika klimatických změn a důsledky jejího naplňování jsou obrovskou hrozbou. Musíme hledat v dialogu s evropskými politiky taková řešení, která umožní nejen naše přežití, ale i další rozvoj. Není mi lhostejný osud naší firmy, keramického oboru, který měl v Česku pevné a hluboké kořeny. Dostal jsem důvěru i od tak silných asociací jako je italská nebo španělská.  To mě motivuje pracovat pro toto odvětví na evropské úrovni. Díky mé pozici prezidenta evropské asociace CET bude náš hlas silnější…,“ konstatuje Roman Blažíček.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roman Blažíček je jednatelem firmy LASSELSBERGER, s.r.o. od roku 2005. Své bohaté pracovní zkušenosti získal ve vedení firmy na výrobu keramických obkladů RAKO v České republice, která se řadí k největším evropským výrobcům obkladových materiálů, zaměstnává více   jak 1 500 lidí. Firma investovala do modernizace, ekologie a nových technologií v posledních dvou letech 1,2 miliardy Kč.  

Kontakt:

Pavla Nováková, tel.: 606 672 901, pavla.novakova@rako.cz