03.06.2021 | Praxe

Velké formáty keramických obkládaček a dlaždic jsou nepřehlédnutelným trendem. Menší množství spár prospívá hygieně a usnadňuje údržbu. Velké formáty v malé koupelně mohou prostor opticky zvětšit. U velkého formátu také lépe vynikne např. kresba kamene nebo dřeva.  Díky rektifikovaným hranám je pokládka přesnější. Velké formáty nejsou vhodné jen do koupelny, čím dál více se používají jako univerzální krytina podlah a stěn.

Jak na to?

1. PODKLAD

Betonový podklad musí být vyzrálý minimálně 28 dnů a měl by mít zbytkovou vlhkost menší než 5 %. U anhydritů je nutno dodržet zbytkovou vlhkost pod 0,5 % a u podlahového topení pod 0,3 %. Podklad musí být pevný, zbavený nečistot a nerovností. Pro sjednocení savosti podkladu použijeme penetraci RAKO SYSTEM PE 202 v příslušném ředění nebo hloubkovou penetraci PE 201 bez ředění.

                           

2.      VYROVNÁNÍ PODKLADU

Pokládka velkoformátové keramiky do tenkého lože klade vysoký nárok na vyrovnání podkladu. Vyrovnání zajistíme stěrkami či samonivelačními hmotami. Po penetraci podkladu ideálně použijeme pro vyrovnání podlah samonivelační hmotu s optimálním rozlivem LE 20 nebo rychletuhnoucí LE 30. Na stěnu je vhodná vyrovnávací stěrková hmota LE 21.

    

3. ROZVRŽENÍ SPÁROŘEZU

Tento krok je jeden z nedůležitějších před samotnou pokládkou. Pro důsledné vyměření pokládky u stěn i podlah je vhodný křížový laserový zaměřovač.  

    

Při zaměření také můžeme použít značkovací šňůru, tzv. brnkačku. 

  

Při zaměření spárořezu u stěn pečlivě dbáme na zásady dořezů v rozích, které by neměly být menší než ½ formátu. U podlah dodržujeme konstrukční a objektové dilatace v podkladu, které se nám promítnou do spárořezu v celé její šířce. Důležité je důsledně proměřit 1. řadu. 

  

Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obklady vyskládat do plochy na sucho a varianty designu prostřídat. Platí pro design kamene, dřeva atd. pro maximální vyznění kresby materiálu.

  

4. LEPENÍ VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY

Při pokládce velkoplošných keramických dlaždic a obkládaček (od formátu 45 x 45 cm) v exteriéru i interiéru je nutno zvolit lepidlo minimálně třídy C2/S1 a nanášet jej oboustranně – jak na podklad, tak i na rub dlaždice (buttering-floating). Ideálně se hodí lepidla RAKO SYSTEM AD 531 MAX, eventuálně AD 530, s vysokou přídržností a flexibilitou. 

    

Na podkladu vytvoříme zubovým hladítkem profilovaný povrch, na rubu dlaždice pak hladký povrch o maximální tloušťce vrstvy 3 mm. Tím bychom měli zajistit 100 % pokrytí styčné plochy dlaždice lepidlem. Oboustranné lepení zároveň snižuje riziko vzniku vzduchových dutin, které jsou nežádoucí z důvodu snížení přilnavosti. V exteriéru zde navíc dochází k vysrážení vody, jejímu zmrznutí a následnému odtržení dlažby. 

  

Pro zajištění rovinnosti pokládky velkoplošných dlaždic doporučujeme použít vyrovnávací spony. Šířku spáry, kterou zajistíme distančními křížky nebo klínky, neděláme užší než 2 mm. Tolerance rovinnosti nášlapné vrstvy pokládky u prostor pro trvalý pobyt osob je podle ČSN 74 4505 +/- 2 mm na délce 2m lati. 

  

Při manipulaci s velkoformátovými dlaždicemi nám usnadní manipulaci speciální přísavky. 

    

5. SPÁROVÁNÍ

Spárovat je možné obklady až po vyzrání lepidla, a to minimálně po 2 dnech od nalepení obkládaček, u slinutých nenasákavých dlaždic po 3-4 dnech. Pro spárování položené keramiky použijeme flexibilní hmotu GF DRY, popřípadě GF BIO. 

    

Samozřejmostí pokládky, stejně jako u všech dalších formátů, je důsledné provedení obvodových dilatačních spár (přechody stěna/podlaha a stěna/stěna). Větší plochy interiérů pak rozdělujeme na čtverce nebo obdélníky mezilehlou dilatační spárou o délce strany v rozsahu 6 - 7,5 m. V exteriéru, u velkých formátů, tmavých výrobků a u podlah, které jsou tepelně namáhány (např. podlahové topení, terasy, balkony, fasády), pak by měla být délka strany v rozsahu 2,5 - 3,6 m. Tyto pružné dilatační spáry provádíme až po vyspárování, kde do vyčištěných spár vkládáme pro jejich správnou funkci separační provazec RAKO SYSTEM PES a následně v interiéru silikon ASI a v exteriéru polyuretan SAB. 

          

6. ČIŠTĚNÍ ZBYTKŮ PO SPÁROVÁNÍ

K vyčištění zbytků spárovacích hmot by mělo dojít do 2 dnů po vyspárování, nejlépe pomocí přípravku CL 802.

  

7. BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Pro běžnou údržbu jsou ideální speciální přípravky, které respektují povahu keramického materiálu a umí si poradit například i s reliéfní dlažbou. Pro běžné čištění obkladů pomůže například univerzální prostředek CL 803. Využití profesionálních přípravků pro obklady je jistější než nanášení nejrůznějších impregnací, které mohou nežádoucím způsobem narušit design dlažeb (skvrny, zmatnění aj.). 

Použitá stavební chemie RAKO SYSTEM:

 • PENETRACE PE 201, PE 202
 • STĚRKY
  • NA PODLAHY SAMONIVELAČNÍ LE 20, LE 30
  • NA STĚNY LE 21
 • LEPIDLO AD 531 MAX, AD 530 
 • SPÁROVACÍ HMOTA
  • INTERIÉR A EXTERIÉR GF DRY, GF BIO
 • PRUŽNÝ TMEL
  • INTERIÉR – SILIKONOVÝ ASI + SEPARAČNÍ PROVAZEC PES
  • EXTERIÉR – POLYURETAN SAB + SEPARAČNÍ PROVAZEC PES

www.rako.cz