14.12.2021 | Praxe

Není nic nepříjemnějšího než linoucí se zápach kanalizace po celém domě. Důvodem může být zpětné nasátí odvětrávaných kanalizačních plynů vzduchotechnikou bez normovaných zpětných klapek, například při náhlých změnách atmosférického tlaku. Avšak nejčastější příčinou je vyschnutí vody, která tvoří zápachovou uzávěru v sifonech zařizovacích předmětů, podlahových vpustí nebo sprchových žlábků.

Nejohroženějšími z tohoto pohledu jsou podlahové vpusti v garážích, technických místnostech, kotelnách, prádelnách nebo wellness místnostech, sloužící zpravidla jen jako nouzová nebo pojistná kanalizace. Jelikož je předem jasné, že budou méně využívané, není jim při realizaci věnována dostatečná pozornost. Stávají se přitom často jedním z prvních nedostatků, které se po dokončení stavby objeví. Spolehlivou ochranu proti pronikání kanalizačních plynů skrz podlahové vpusti nabízí zápachové uzávěry Viega Advantix o systémové míře 100 mm s dvěma kyvnými klapkami. Ty eliminují nutnost častého a pravidelného dolévání vody do méně využívaných odpadních sifonů, a přitom zabraňují prostupu zápachu z kanalizačního potrubí do interiérů budov a vnikání škůdců do objektu.

Při běžném provozu zápachové uzávěry Viega Advantix zadržují plyny z kanalizačního potrubí klasickým vodním sloupcem. Pokud ale nedochází k pravidelnému doplňování vodního sloupce, voda se dříve nebo později z odpadu vypaří. Pak roli vodní zápachové uzávěry přebírá tzv. suchá zápachová uzávěra, která pro svou funkčnost nevyžaduje přítomnost vody v sifonu. Je tvořena dvěma mechanickými klapkami s negativním sklonem na dně odtoku, které se při zvýšení tlaku vzduchu v kanalizaci automaticky utěsní. Současně na základě hydrostatického tlaku, který klapky dokáže nadzvednout, je nově přitékající odpadní voda vždy propuštěna dále do kanalizace.

U toaletních mís, umyvadlových nebo vanových sifonů nebývá zpětné proudění plynů z kanalizace až tak častý jev. Důvodem je vyšší sloupec vodní zápachové uzávěry a také vyšší frekvence jejich využívání. U podlahových vpustí je však tento jev celkem častý. Všechny nové projekty by proto měly být vybavovány systémem suchých zápachových uzávěr. Odpady, které tento systém nemají, nemohou nikdy dlouhodobě a spolehlivě eliminovat nutnost častého a pravidelného dolévání vody do sifonu odpadu. Viega má ve svém sortimentu dva modely s integrovanou suchou zápachovou uzávěrou, a sice 4936.3 a 4936.2. U jiných modelů s hrdlem na rošt 100 x 100 mm se dá suchá zápachová uzávěra samostatně dokoupit jako vybavení.

                      

Spolehlivou ochranu proti pronikání kanalizačních plynů skrz podlahové vpusti nabízí zápachové uzávěry Viega Advantix o systémové míře 100 mm s dvěma kyvnými klapkami. (foto: Viega)

Suché zápachové uzávěry dlouhodobě a spolehlivě eliminují nutnost častého a pravidelného dolévání vody do sifonu odpadu. (foto: Viega)

Návod k použití ZDE.

www.viega.cz