04.04.2022 | Praxe

1. PŘÍPRAVA PODKLADU

U nových realizací je důležité hlavně zjistit:

 • rovinnost pokladu
 • zbytkovou vlhkost
 • zatížení následného provozu z hlediska vlhkostního, chemického nebo mechanického
 • klimatické podmínky a prostorové uspořádání obkládaných ploch ve vnějším prostředí

U rekonstrukcí je navíc nutné:

 • posoudit druh a únosnost podkladu
 • znát vhodné sanační materiály pro opravení starých podkladů
 • zvolit penetraci nebo kontaktní můstek odpovídající druhu podkladu

Příprava by měla zahrnovat:

 • rozměření ploch s ohledem na formát obkladového materiálu
 • vytvoření ideálně rovných ploch a rohů, resp. koutů 
 • samozřejmě zohlednit požadavky investora, detaily v zadání (např. formát a odstín obkladového materiálu, šířka a odstín spárovací hmoty nebo rozvržení dilatace)

Foto: Měření vlhkosti podkladu (foto: SIKA)

Foto: Kontrola podkladu poklepáním (foto: SIKA)

2. HYDROIZOLACE

"Po dokončení přípravných prací přichází na řadu montáž obkladových prvků, před níž je nutné vyřešit ve vlhkostně zatížených prostorech (koupelny, balkóny, lodžie, terasy nebo bazény, popř. různé průmyslové provozy) další velice důležitý prvek. A tím je hydroizolační vrstva pod obkladem."

Druhy izolací

 • disperzní
 • cementové
 • polyuretanové
 • epoxidové 

ETAG 022

Izolace proti vodě v obkladovém systému se dnes řídí nařízením ETAG 022, které požaduje životnost celého systému min. 20 let. Proto je nutné vybírat na trhu pouze takové materiály, které toto nařízení splňují. 

Foto: Všechny detaily a přechody se musí utěsnit pomocí těsnicí pásky a hydroizolační stěrky, (foto: SIKA)

Celý článek najdete ZDE.