07.12.2021 | Realizace

Zařizování umýváren a toalet v mateřských školách má svá pravidla. Důležité je zvolené vybavení, jeho rozměry a umístění, hygieničnost a samozřejmě bezpečnost. Společnost Laufen CZ, která ve své portfoliu nabízí i speciální série produktů určených pro mateřské školy, proto přináší několik důležitých informací, jak by měly být koupelnové prostory ve školkách navrženy a co by měly za každé situace splňovat.

Při zařizování koupelen v mateřských školách je stěžejních hned několik aspektů. Používání vybavení musí být pro děti snadné a jednoduše dostupné. Zohledňuje se proto výška, v níž jsou instalovány toalety a umyvadla, stejně jako jejich rozmístění v prostoru. Neméně důležitá a stejně zásadní je bezpečnost. Rozmístění musí být voleno i s ohledem na to, aby měly učitelky dokonalý přehled o dění v umývárnách, a velká pozornost je věnována bezpečnostním prvkům, jako je omezení teploty vody nebo protiskluzová dlažba. Třetím aspektem je pak hygieničnost. Veškeré vybavení je voleno bez zbytečných záhybů a těžce dostupných míst, aby umožňovalo snadnou údržbu a nedocházelo k usazování bakterií.

Co nesmí chybět?

Kolik musí být ve školkách toalet a umyvadel a jaké další vybavení nesmí chybět stanovuje vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých.  Podle ní je nutné, aby na každých 5 dětí byla alespoň jedna toaleta a také jedno umyvadlo. Místo dvou toalet je pak možnost, aby byly instalovány dětské pisoáry. Zároveň platí povinnost, aby ve školce byla alespoň jedna sprcha. Ideální variantou jsou walk-in sprchové kouty, protože děti musí vstupovat do sprchy samy bez cizí pomoci. Součástí koupelny by pak mělo být i jedno umyvadlo pro paní učitelky.

Umístění vybavení

Prostor umývárny a toalet v mateřské škole by měl být dostatečně přehledný a vytvořený tak, aby dětem, ale i učitelkám poskytoval dostatečný komfort. Roli proto hrají i takové detaily, jako je umístění věšáků na ručníky. Každé dítě by mělo mít svůj, dobře označený a ideálně ihned u cesty z hlavní místnosti nebo šatny školky. Zásadní pak je rozmístění klozetů a umyvadel. „Toalety, popřípadě pisoáry, od sebe mohou být odděleny dělícími stěnami. Rozmístění umyvadel, klozetů a případně pisoárů stačí osově s rozestupem 600 mm. Prostor mezi protějšími zařizovacími předměty by pak u dětí měl být alespoň 1 500 mm,“ uvádí Radek Lavička z ATELIERU JL, s nímž společnost Laufen CZ spolupracuje. Zároveň doplňuje, že je dobré klozety a umyvadla instalovat v různých výškách, aby plně vyhovovaly potřebám všech dětí. V případě toalet se jedná o výšky 340 mm, 360 mm a 380 mm nad podlahou a u umyvadel jsou to výšky 500 mm a 550 mm. Vše je potřeba navrhovat s ohledem na věkovou obsazenost dané třídy. Klozety s různými výškami je také dobré odlišit barevně, jako to umožňuje například řada Laufen Florakids. 

Bezpečnost a jednoduché ovládání

Aby bylo používání pro děti jednoduché, je vhodné zvolit pákové baterie, které jsou jednodušší na ovládání a většina dětí je zná i ze svých domovů. „V případě baterií je pak kladen velký důraz na bezpečnost. Všechny by měly být napojeny na společnou mísící baterii, která je na samostatné instalační větvi osazené termostatickým směšovacím ventilem, který neumožňuje puštění vody s vyšší teplotou, než je 38 °C. Tento ventil musí být mimo dosah dětí,“ uvádí dále Radek Lavička. U toalet je pak pozornost věnována splachovacímu systému. Ideální jsou podomítkové moduly s nástěnnými tlačítky nebo jednoduchá splachovací tlačítka. Obě tyto varianty jsou i jednodušší na údržbu a nedochází u nich k usazování bakterií na hůře dostupných místech. S ohledem na úsporu vody, ke které lze děti vést už od útlého věku, je dobré, pokud toalety disponují systémem dual flush. Aby byla koupelna maximálně bezpečná, je potřeba zvolit také vhodnou dlažbu s protiskluzovou úpravou R9 či R10. Místo dlažby na podlahu se v posledních letech využívá také instalace trvanlivých a nezávadných vinylů, a to především pro jejich lepší údržbu, obdobně jako je tomu v nemocničních zařízeních. 

Řešení Laufen CZ

Společnost Laufen CZ se v letošním roce zapojila do rekonstrukce dvou mateřských škol na Znojemsku, kde sídlí jedna z jejích továren. „Oběma mateřským školám jsme věnovali vybavení ze speciálních koupelnových sérií značek Laufen a Jika, které jsou určeny právě pro malé děti. Chtěli jsme pomoci vytvořit místo, kde se děti budou dobře cítit,“ uvádí Iva Šedivá, vedoucí marketingové komunikace společnosti Laufen CZ.

Koupelnová série Baby české značky Jika byla navržena s maximálním ohledem na potřeby našich nejmenších. Produkty, mezi které patří stojící klozety a umývátka, reflektují nejen praktické potřeby, ale důraz je kladen i na design. V sérii najdete řadu hravých prvků, jako jsou barevná sedátka, která jsou navíc tvarovaná tak, že udrží okolí čisté téměř v každé situaci, nebo detail v podobě luční kobylky na umývátku.

Hravé prvky nabízí i pestrobarevná nápaditá série Florakids značky Laufen. Jejím vlajkovým produktem je umyvadlo ve tvaru velkého květu v bílém, červeném nebo zeleném provedení. To lze navíc doplnit o keramické poličky ve tvaru mraků a součástí série jsou také toalety s barevnými sedátky.

www.laufen.cz