26.05.2022 | Praxe

Dilatační spáry jsou ve sprše kritickým místem.

Ve sprchovém koutě je dilatační spára kritickým místem. Tvoří spoj mezi odlišnými konstrukčními prvky, jako jsou např. podlaha a stěna. Častokrát se zapomíná, že dilatačními spárami jsou také svislé spáry v rozích stěn. Pokud na sebe navazuje v koupelně keramický materiál a kovový liniový žlab nebo vanička, připojujeme materiál, který má dvojnásobně vyšší tepelnou roztažnost než keramika. Takové rozdíly běžné cementové spárovací hmoty nevydrží. Aby byl spoj trvanlivý a nedošlo k popraskání spár, používáme pružné spárovací hmoty, zejména silikony. 

Silikon nebo polyuretan by se neměl dostat v pružné spáře až na její dno. Pokud by se spojil s podkladem, je pravděpodobné, že spára popraská. Toto riziko snižujeme vložením separačního mirelonového provazce (u RAKO SYSTEM výrobek PES) do spáry. Doporučujeme zvolit dvojnásobný průměr provazce oproti šíři spáry tak, aby provazec nezapadl na dno spáry. Před jejich aplikací pružné spárovací hmoty doporučujeme přetřít štětečkem styčné plochy ve spoji speciálním přípravkem, PRIMER NP. Jeho absence zvyšuje riziko odchlípnutí silikonu i polyuretanu ve spáře. Šířka dilatačních spár podle ČSN 73 3451 by měla být min. 5 mm. Jak správně postupovat při utěsnění sprchového koutu?

1/ Připravte si

Pro utěsnění sprchového koutu budete z řady RAKO System potřebovat separační provazec PES, dále přípravek PRIMER NP pro zlepšení přilnavosti silikonového tmelu, silikonový tmel ASI, vyhlazovací roztok CL807 a polyuretanový tmel SAB. Z nástrojů Vám postačí štěteček a elastická stěrka. 

2/ Vložení separačního provazce PES 

 Před spárováním vložíme do přechodových (dilatačních) spár separační provazec PES. Zmírníme tím riziko popraskání a odtržení pružného těsnicího tmelu od keramických obkladů a dlažeb ve spáře. Aby nám provazec nepropadl spárou, měl by mít o 50 % větší průměr, než je šířka spáry.

3/ Aplikace PRIMERu do spáry 

Následně do spáry aplikujeme štětečkem PRIMER, kterým zvýšíme přilnavost silikonových tmelů k obkladům. PRIMER NP je přednátěr na nesavé povrchy, který zlepšuje přilnavost silikonového tmelu. Nanáší se před aplikací těsnicího tmelu.  

4/ Aplikace silikonového tmelu ASI 

Do rohů a vysoce namáhaných spár spár rovnoměrně naneseme pružný silikonový tmel ASI. Stejným způsobem utěsníme spáru kolem sprchového žlabu. Přechody mezi kovem a keramickými materiály bývají náchylné k tvorbě trhlin, protože tyto materiály mají zcela odlišnou tepelnou roztažnost. Použití klasické cementové spárovací hmoty k vytvoření dilatační spáry je nevhodné.

5/ Vytvarování dilatační spáry 

Vyhlazovací roztok CL 807 pomáhá k lepšímu vytvarování a vyhlazení dilatační spáry. Po jeho aplikaci stáhneme přebytečný tmel elastickou stěrkou a spáru dotvarujeme do oblého profilu. Na rozdíl od používané mýdlové vody roztok umožňuje bezproblémové přilnutí dodatečně naneseného silikonu na původní vrstvu tmelu. 

6/ Utěsnění běžných nepružných spár

K běžnému zaspárování použijeme flexibilní cementovou spárovací hmotu GFDRY se sníženou nasákavostí, eventuálně spárovací hmotu GFBIO odolávající navíc plísním a bakteriím. Spárovací hmotu podle návodu pečlivě rozmícháme a necháme odstát. Tím snížíme množství vzduchových bublin ve hmotě, které mohou být příčinou zatékání do podkladu. Životnost spárování pak můžeme zvýšit použitím dvousložkové epoxidové spárovací hmoty GEASY s vysokou mechanickou a chemickou odolností.  

7/ Utěsnění sprchových koutů s vaničkou

V případě instalace vaničky do sprchového koutu naneseme na její obvod a pod vaničku polyuretanový tmel SAB. Polyuretan se vyznačuje nejen vyšší přídržností než silikonové tmely, ale také vyšší pružností. 

8/ Vložení vaničky pod obklad 

Vaničku vložíme pod obklad tak, abychom snížili riziko zatékání pod vaničku. Naopak přiložení vaničky k obkladu je mnohem náchylnější k tvorbě prasklin mezi obkladem a vaničkou. Vaničky a vany pruží a tím vytvářejí vysoké nároky na pružné dilatační spáry mezi nimi a keramickými obklady. 

9/ Utěsnění prostoru mezi přívodem vody a obkladem

Pro tepelně namáhané místo jako prostor mezi přívodem vody a obklady (nástěnkou) použijeme k utěsnění polyuretanový tmel SAB, který má vynikající přídržnost. Protože velmi lepí, postupujeme opatrně, abychom neušpinili obklady. Vyhlazovací roztok CL807 nám pomůže lépe dotvarovat pružný tmel ve spáře. Stejný postup pak použijeme při utěsnění spáry mezi vaničkou a obkladem, kam nezapomeneme vložit provazec PES.

10/ Hotovo

Postup, jak správně utěsnit spáry ve sprchovém koutě najdete také na videu na www.rako.cz. Navazuje na postupy Hydroizolace sprchového koutu a obkládání sprchového koutu keramickými obklady. Podrobné postupy jsou umístěny ve formě videí v sekci pro odborníky.

www.rako.cz