29.06.2022 | Praxe

Hydroizolace je nedílnou systémovou součástí řešení sprchového koutu. Její funkcí je přímá ochrana samotného podkladu a zamezení průniku vlhkosti do něho. Sprchový kout patří v koupelně k místům nejvíce zatíženým vodou: Exponované jsou jak stěny, tak podlaha v případě sprchového koutu s odtokovým žlabem, tedy bez vaničky. Hydroizolaci je nutné řešit, ať jde o novou koupelnu, nebo „jen“ rekonstrukci. Následující postup hydroizolace sprchového koutu může být inspirací, jak zajistit, aby výsledek byl po technické stránce co nejlepší. 

V případě absence hydroizolace by se podklad v koupelně stal vlastně takovým zásobníkem. Voda pronikající do podkladu by přes spáry a okolní stěny odcházela jen velmi pomalu. Zadržování vody a vlhkosti by pak vedlo ke vzniku plísní nebo dokonce k degradaci podkladových vrstev. Jak tedy podklad dobře ochránit?

1/ Připravíme si vše potřebné 

Připravíme si potřebné materiály: Hydroizolační stěrku RAKO SE6, hydroizolační pásku SE5, polyuretanový tmel SAB. V případě stěnového odtokového žlabu budete potřebovat také MS Polymer. Z nářadí budeme potřebovat kovové hladítko – stěrku pro nanášení hydroizolace.

2/ Aplikace hydroizolace na podklad podlahy sprchového koutu

V případě sprchového koutu se žlabem aplikujeme na podklad první vrstvu hydroizolační stěrky SE6 a na přechodová místa (stěna/podlaha a zlomy) hydroizolační pásku SE5. Použitím pásky zamezíme vzniku prasklin v rozích a lomech sprchového koutu. 

3/ Vložení manžety kolem výpusti podlahového žlabu

Do čerstvě natažené první vrstvy hydroizolace zatlačíme kolem límce výpusti manžetu od výrobce podlahového žlabu a počkáme 20 hodin na její zaschnutí. Pak výpusť zakryjeme ochranou krytkou, abychom ji ochránili od nečistot vzniklých při další práci. 

4/ Druhá vrstva hydroizolační stěrky 

Manžetu, pásky a celou plochu sprchového koutu přetáhneme druhou vrstvou hydroizolační stěrky. Hydroizolace SE6 zvládá bez problémů trvalé a vysoké zatížení vodou na podlaze sprchového koutu.  

5/ Provedení hydroizolace stěnového žlabu

Méně obvyklé je provedení hydroizolace u stěnového žlabu. V rohu sprchového koutu na plochu žlabu a kolem něj rozetřeme MS polymer, který se vyznačuje vysokou přilnavostí, pevností a pružností. Do tmelu pak zatlačíme hydroizolační pásky od výrobce, které jsou vodotěsně napojeny na hydroizolační stěrku SE6. Jako variantu k uchycení pásek můžeme také použít polyuretanový tmel SAB a hydroizolační pásky SE5.    

6/ Pokládka kolem žlabu

Na tepelně namáhaná místa jako je sprchový kout používáme flexibilní lepidlo AD530 a aplikujeme ho jedním směrem zubovým hladítkem se zubem 10-12 mm. Abychom dosáhli kompletního pokrytí dlaždic lepidlem, naneseme lepidlo jednosměrně i na rub dlaždice zubem 4-6 mm a dlaždice položíme ve stejném směru jako je nanesené lepidlo na podlahu. K vymezení spár kolem žlabu používáme klínky a křížky. 

7/ Provedení hydroizolace kolem přívodů vody 

Prostor mezi přívodem vody a stěnou (nástěnka) patří mezi kritická místa pokládky. Na podklad stěny rovnoměrně rozetřeme první vrstvu hydroizolačního nátěru SE1, který je vhodný na méně zatěžované plochy vodou. 

8/ Tmelení mezery mezi podkladem a přívodem vody

Mezeru mezi podkladem a přívodem vody utěsníme polyuretanovým tmelem SAB a dokončíme hydroizolační nátěr SE1 v celé ploše. Hydroizolace nátěrem SE1 by měla pokrýt stěnu sprchového koutu do výšky minimálně 30 cm nad sprchovou hlavicí. U sprchových koutů bez hlavice by měla hydroizolace sahat do výšky min. 2 m od podlahy. V přiléhajících prostorách koupelny aplikujeme hydroizolaci na podlahy, pod vany a na sokly pak do výšky 10 cm.   

9/ Dokončení hydroizolace kolem přívodů vody

Přes přívody vody do čerstvě nanesené první vrstvy hydroizolačního nátěru přetáhneme a zatlačíme manžety SE5. Nezapomeneme vytlačit zbylý vzduch. Po zaschnutí první vrstvy (24 hodin) přetáhneme manžety a celou plochu sprchového koutu druhou vrstvou hydroizolace SE1. Použitím manžety precizně dotěsníme stěnu s prostupy.

Video k tomuto tématu si můžete prohlédnout zde: