15.06.2023 | TIPY

Nejdůležitější vlastnosti:

  • flexibilní, pro složité obkládání
  • nízkoprašné - technologie Low Dust
  • pro velké formáty do rozměru 90 × 90 cm
  • do vlhkých provozů,
  • na balkóny a terasy

Použití a definice výrobku:

Flexibilní lepidlo na obklady a dlažby pro všechny druhy podlah, zdí a stropů v interiéru. K lepení velkoformátových keramických obkladů a dlažeb do rozměrů 90 × 90 cm. Na lodžie a balkóny do rozměrů dlažby 40 × 40 cm, k lepení skleněných tvárnic. Na podklady se zabudovaným podlahovým vytápěním a vlhkých provozech.

Rady, tipy, upozornění:

Nedoporučuje se na kovy, barevné nátěry, gumové povrchy. Pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným podlahovým topením, podlahy ve vlhkých provozech. Anhydritové, sádrové a dřevěné podklady pouze s patřičným přednátěrem.

Na penetraci savých podkladů, před aplikací lepidla, se používá ředěný roztok weberpodkladu A s vodou v poměru 1 : 5‚ nebo dle savosti podkladu. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weberpodklad haft. 

Sádrové podklady a anhydritové potěry musí být přebroušené, zbavené prachu a předem ošetřené např. materiálem akryzol v jednom nátěru.

Dřevěné podklady a podklady v tzv. suché výstavbě (OSB, vláknocementové, cementotřískové desky, atd.) nesmí vykazovat deformaci (průhyb) a musí být předem napenetrovány penetrací weberpodklad haft.

Při lepení dlažby doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení – tzn. lepící tmel se nanáší pomocí zubového hladítka na podklad a zároveň se nanese tenká vrstva lepidla (1 – 2 mm) na dlaždici. U rozměrů dlaždic nad 2 500 cm2 doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubu 20 × 8 mm), případně hladítko s K zubem.

Spotřeba:

4 kg/m2

Záměsová voda:

5,9 l/25 kg pytel

Složení:

Směs na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujicích přísad.

Všeobecné požadavky na podklad:

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Sádrové podklady a anhydritové potěry musí být přebroušené, zbavené prachu. Podklad před lepením upravíme pomocí vhodného penetračního nátěru. Dřevěné podklady a podklady v tzv. suché výstavbě (OSB, vláknocementové, cementotřískové desky, atd.) nesmí vykazovat deformaci (průhyb) a musí být předem napenetrovány penetrací weberpodklad haft. Ostatní podklady před lepením upravíme pomocí vhodného penetračního nátěru.

Podmínky pro zpracování:

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od + 5 °C do +25 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Podkladní nátěr:

Jako penetrace podkladů před aplikací lepidla se používá ředěný roztok weberpodklad A s vodou v poměru 1:5, nebo dle savosti podkladu. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev nebo zbytků lepidel) se používá penetrace weberpodklad haft neředěný. Na velmi problematické podklady, jako jsou např. zbytky asfaltu, nátěry, je nutno použít epoxidovou kotvu weberepox P100 se zásypem křemičitého písku.

Popis zpracování:

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 5,9 l čisté vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

Nářadí:

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6 × 6 mm, 8 × 8 mm nebo 10 × 10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1 200 cm2 doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubu 20 × 8 mm).

Čištění:

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Balení:

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1 050 kg/paleta.

Skladování:

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění:

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.