25.08.2023 | Zprávy

Mistrovství Evropy mladých profesionálů, EuroSkills Gdaňsk 2023, je již osmé bienále soutěže EuroSkills.

Tato největší akce v oblasti odborného vzdělávání se uskuteční 5. až 9. září 2023. Polsko ji bude organizovat poprvé. Společnost LASSELSBERGER se stala výhradním dodavatelem českých obkladů RAKO a stavební chemie RAKO SYSTEM na soutěž i pro tréninky soutěžících v oboru obkladač. Kvalitní české materiály se tak staly součástí této soutěže. Český národní tým reprezentuje na mistrovství Evropy v odborných dovednostech desítka mladých mužů v různých oborech, včetně obkladače. Navazuje tak na první úspěšné zapojení Česka do EuroSkills 2021 v rakouském Grazu.

Po důsledných přípravách se český reprezentační tým chystá na evropský šampionát EuroSkills. Zde porovná úroveň svých odborných znalostí a dovedností v celkem 43 profesích na šest stovek soutěžících do 25 let z více než tří desítek evropských zemí. 

Do Polska vyráží deset nejlepších z ČR

Českou republiku bude v polském Gdaňsku ve dnech 5. až 9. září reprezentovat deset soutěžících, kteří se na toto mistrovství kvalifikovali na regionálních, národních i zahraničních soutěžích odborných dovedností. Jejich obory jsou obkladač, web návrhář, CNC frézař, malíř/lakýrník/dekoratér, mechanik nákladních vozů, podlahář/parketář, mechatronik, instalatér/topenář, elektromechanik chladírenství. Za obor obkladač bude značku RAKO, společnost LASSELSBERGER, reprezentovat Václav Kůs, kterého trénuje profesionální obkladač Martin Lukeš z RAKO SERVISU.

Václav Kůs absolvoval SOU Plzeň a poté nastoupil do společnosti LASSELSBERGER jako obkladač. Pro mladého muže (20 let) je tato soutěž výzvou. „Baví mě vizuální stránka věci, když se dílo povede, ohlédnu se a něco za mnou zůstane. Soutěž je pro mě zajímavou příležitostí a věřím, že zadaný úkol dokončím. Těším se na nové impulzy, náhled do řemesla i kontakty z oboru. Doufám, že nezklamu svého lektora Martina Lukeše, který mi nejen od začátku učí obkladačskému řemeslu, ale klade důraz na smysl pro detail, důslednost a preciznost v jednotlivých krocích,“ komentuje Václav Kůs přípravy na soutěž.

EuroSkills se koná každé dva roky, soutěž organizuje WorldSkills Europe spolu s 32 členskými zeměmi. EuroSkills sdružuje stovky mladých profesionálů ze zemí po celé Evropě, kteří mezi sebou soutěží a mají šanci stát se nejlepšími v Evropě ve své zvolené dovednosti.

Doprovod expertů

Soutěžící na EuroSkills jsou ti nejlepší ze svých vrstevníků na národní úrovni. Jsou vybráni, aby soutěžili na EuroSkills poté, co se úspěšně zúčastnili národních soutěží pořádaných v členských zemích WorldSkills Europe. Na EuroSkills musí soutěžící prokázat technické schopnosti jednotlivě i kolektivně, aby mohli plnit specifické úkoly pro dovednosti, které studují a které budou vykonávat v budoucnu. 

Soutěžící EuroSkills mají za úkol dokončit náročný návrh-projekt, nebo sérii projektů, v určitém čase, a to v průběhu tří dnů. Projekty vyžadují komplexní technické znalosti a schopnosti, které se mladí lidé učí během studia a praxí na pracovišti. Soutěžící na EuroSkills jsou doprovázeni odborníky, experty z průmyslu a vzdělávacího sektoru z celé Evropy. Odborníci WorldSkills Europe jsou nedílnou a přísnou součástí EuroSkills. Každá ze 43 soutěžních dovedností na EuroSkills vyžaduje specializovaný tým odborníků, vedoucích dílen a dalších dobrovolníků. Odborníci WorldSkills Europe zastupují svou členskou zemi a sdílejí své zkušenosti v oblasti dovedností, obchodu nebo technologie.

Na EuroSkills Gdaňsk 2023 se očekává účast kolem 100 000 návštěvníků z celého Polska i ze zahraničí. Návštěvníci mohou sledovat soutěžící v akci. Kromě toho budou mít příležitost vyzkoušet si praktické dovednosti související s prací na mnoha ukázkách „Try-and-Skill“. Desetitisíce mladých lidí ve školním věku, kteří akci navštíví, si tak udělají představu o konkrétních řemeslech. Možná dostanou i impuls k volbě budoucího povolání. 

O značce RAKO

Společnost LASSELSBERGER, s. r. o., slaví v letošním roce 140. výročí značky RAKO. Výrobky RAKO jsou dodávány celkem do více něž 90 zemí všech kontinentů. České obklady dokazují, že kvalitou a odolností opakovaně splňují požadavek vysoké úrovně, a to ve světovém měřítku.

Výrobky RAKO jsou tvořeny z 96 % tuzemskými surovinami přírodního původu. Závody vyrábějí ohleduplně k přírodě, a to zejména díky nemalým investicím do modernizace stávající produkce s použitím dostupných nejmodernějších technologií.

www.rako.cz