28.08.2023 | Praxe

Zvětšování formátů obkladů představuje výzvu pro mnohé kladečské firmy, a to jak po stránce technické, tak i řemeslné.

Nové postupy mění způsob aplikace lepicího tmelu i požadavky na vybavení obkladačů. Samozřejmostí je volba vhodného lepidla na velké formáty. 

Specifikem velkého formátu je menší počet spár. To je na jedné straně velkou výhodou, protože jeho použitím snižujeme zachytávání nečistot ve spárách. Na druhé straně ale spárami odvedeme při pokládce méně vzduchu z lepidla a méně zbytkové vlhkosti z podkladu. Maximálním pokrytím obkladů lepicím tmelem proto snižujeme riziko vzniku vzduchových dutin v lepidle mezi podkladem a dlaždicemi a následné kondenzace vlhkosti v těchto dutinách. To bývá častou příčinou vzniku prasklin ve spárách, včetně odtržení obkladů od pokladu.

Při pokládce malých formátů v interiéru doporučují rakouské normy minimálně 65% pokrytí obkladu lepidlem. Pro exteriér, velké formáty a zvýšené zatížení (podlahové vytápění, nestabilní podklady, vlhkostně zatížené prostory) doporučují rakouské normy minimálně 90% pokrytí lepidlem. Pokrytí obkladů lepidlem lze ovlivnit způsobem a směrem nanášení lepidla, dále volbou profilu a výšky zubu hladítka a v neposlední řadě také výběrem a použitím vhodných lepidel.  

www.rako.cz