19.10.2023 | Praxe

Zvětšování formátů obkladů představuje výzvu pro mnohé kladečské firmy, jednak po stránce technické, jednak řemeslné. Nové postupy mění způsob aplikace lepicího tmelu i požadavky na vybavení obkladačů. Samozřejmostí je volba vhodného lepidla na velké formáty.

JAK ZAJISTIT maximální přídržnost keramických obkladů?

Specifikem velkého formátu je menší počet spár. To je na jedné straně velkou výhodou, protože jeho použitím snižujeme zachytávání nečistot ve spárách. Na druhé straně ale spárami odvedeme při pokládce méně vzduchu z lepidla a méně zbytkové vlhkosti z podkladu. Maximálním pokrytím obkladů lepicím tmelem proto snižujeme riziko vzniku vzduchových dutin v lepidle mezi podkladem a dlaždicemi a následné kondenzace vlhkosti v těchto dutinách. To bývá častou příčinou vzniku prasklin ve spárách, včetně odtržení obkladů od pokladu.

Celý článek najdete v novém vydání časopisu Obklady, dlažba & sanita 4/2023, který si můžete prohlédnout ONLINE - ZDE.