02.10.2023 | Zprávy


Ve dnech 19. - 21. 9. 2023 se ve Vysokém Mýtě uskutečnila soutěž učňů stavebních oborů z celé České republiky a Slovenska, kteří si v praxi vyzkoušeli to, co se do této doby naučili. 

Na sedm desítek učňů stavebních oborů se sešlo třetí zářijový týden na již 12. ročníku mezinárodní soutěže ŘEMESLO SKILL, která tradičně probíhala před očima veřejnosti na náměstí ve Vysokém Mýtě. Počasí bylo tomuto ročníku nakloněno, sluneční paprsky provázely účastníky a návštěvníky po celé tři dny soutěžní přehlídky.

Do Vysokého Mýta se sjeli reprezentanti škol napříč celou Českou republikou a též ze Slovenska. Dvoučlenná družstva v celkovém počtu 34 soutěžila v oborech zedník, montér suchých staveb, instalatér a truhlář. Část účastníků okusila atmosféru mezinárodní soutěže úplně poprvé, jiní už s akcí měli zkušenost. Někteří soutěžící se svěřili, že vzhledem k rodinné tradici bylo pro ně řemeslo jasnou volbou a účast na podobné akci je pro ně motivací k další práci.

Idea soutěže

Tradičním konceptem této soutěže je vzájemná provázanost soutěžních úkolů pro jednotlivé obory a nejinak tomu bylo i v letošním roce. Ve dvou soutěžních halách byly soutěžním i týmy zedníků vybudovány stavby, na kterých následně plnila své úkoly též družstva instalatérů a montérů suchých staveb. Soutěžící museli opět čelit i situacím, kdy se dělili o svou stavbu s týmem jiného oboru, byli tak motivováni i k vzájemné komunikaci a spolupráci.

Odborné firmy byly opět nejen podporovateli, ale též odbornými garanty

Hodnotitelé a zadavatelé soutěžních úkolů, jimiž byli zástupci odborných firem, byli mile překvapeni profesionalitou soutěžících a shodli se na tom, že úroveň práce všech družstev byla vysoká a rozdíly mezi jednotlivými soutěžními družstvy nebyly výrazné.

Odměnou soutěžícím nebyly jen hodnotné ceny od renomovaných firem, ale též zkušenosti a zážitky, získané v prostředí mezinárodní soutěže, a hlavně pocit uznání, který je největší odměnou a důvodem k dalšímu setrvání v oboru.

I letos byl připraven atraktivní doprovodný program

Návštěvníci z řad veřejnosti měli možnost sledovat práci budoucích profesionálů v přímém přenosu a využít i možnosti odborných konzultací spolupracujících firem po celou dobu soutěžního klání.

Děti i dospělí si prohlédli a vyzkoušeli atrakce, které byly na náměstí připraveny, jako například simulátor bagru, ucelené prezentace nářadí, koupelnových doplňků, novinek v oblasti stavebních materiá lů, zateplení či suché výstavby. Pozornost přitahovala též výheň kovářů.

Pro děti ze základních škol, které se rozhodují o svém budoucím studiu, připravil spolupořadatel soutěže, Střední škola stavební Vysoké Mýto, různé řemeslné aktivity nejen na náměstí , ale též přímo ve škole.

Mistři, kteří přijeli jako doprovod, měli díky dalšímu spolupořadateli soutěže, radnici města Vysoké Mýto, jedinečnou možnost navštívit architektonické skvosty města s odborným výkladem a dostali se též do míst, která nejsou běžně přístupná.

Tradiční partnerství

Soutěž ŘEMESLO SKILL byla opět podporována významnými partnery, kromě zmíněného města Vysoké Mýto a Střední školy stavební Vysoké Mýto především Pardubickým krajem, Erudio, z.s., Svazem podnikatelů ve stavebnictví, odbornými cechy  –– Cechem suché výstavby a Cechem topenářů a instalatérů a  sponzory z řad odborných firem. 

Velký dík a uznání patří všem, kteří prostřednictvím podpory mezinárodní soutěže ŘEMESLO SKILL přispěli k popularizaci řemesla.

V oboru Instalatér se na předních příčkách umístili:

  • 1. místo: Matúš Čička, Dávid Belko, Stredná odborná škola stavebná Žilina
  • 2. místo: Jaroslav Ridzik, Martin Herák, Střední škola gastronomická a technická Žamberk
  • 3. místo: Daniel Pleskot, Václav Mrázek, Střední odborné učiliště Svitavy

Více na www.remesloskill.cz.