05.05.2020 | Realizace

Regionální veřejné mezinárodní letiště v Pardubicích na vnější hranici Schengenského prostoru se smíšeným civilním a vojenským provozem nese jméno českého průkopníka aviatiky, inženýra Jana Kašpara. První úspěšný vzlet na území České republiky se odehrál v Pardubicích a zasloužil se o něj právě Jan Kašpar. 

Letiště leží 4 km jihozápadně od centra Pardubic a pouhých 100 km od hlavního města Prahy. Nová letištní budova byla dostavěna v roce 2017. Jsou zde odbavovány pravidelné linky, charterové lety a cargo lety. Mezi poskytované služby patří odbavení cestujících a jejich zavazadel, odbavení nákladu, ramp handling, odbavení letů všeobecného letectví, plnění letadel pohonnými hmotami, odmrazování letadel, nechybí ani duty free obchod a parkování pro cestující na letišti zdarma. 

PLOCHA HALY

Realizace významných staveb, mezi něž letiště rozhodně patří, vyžaduje precizní výběr dodavatelů a stavebních materiálů. Od nosných konstrukcí, přes prosklené fasády, až po drobnější interiérové prvky. Například pro keramické obklady a dlažby (které zde realizovala montážní firma IMV group) byly zvoleny výrobky stavební chemie Mapei. Konkrétně můžeme tyto produkty najít v sociálním zařízení a zázemí provozů letiště, největší část realizovaných ploch představuje odbavovací hala a navazující plochy. 

LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB

Při realizaci nové letištní budovy byl použit základní penetrační nátěr na savé podklady Primer G. Nátěr slouží pro přípravu podkladu před aplikací hydroizolační stěrky Mapegum WPS nebo před lepením keramické dlažby. Na nesavé a hladké podklady (monolitické betony, prefabrikované betonové konstrukce nebo strojně hlazené betony) byl použit spojovací můstek Eco prim Grip. Mezi další použité produkty patří také pružná rychleschnoucí stěrka Mapegum WPS, která se používá k hydroizolaci stěn a podlah sociálního zařízení před lepením keramických obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene v kombinaci s PVC páskou Mapeband PE120. Ta slouží jako prvek pro zesílení hydroizolace ve vnitřních rozích svislých stěn a pro napojení vodorovné izolace na svislé konstrukce. 

NÁROČNÝ PROVOZ

Jako kompromis mezi technickými požadavky na vlastnosti lepidla a jeho požadovanou cenou zvolili realizátoři projektu jednosložkové, vlákny vyztužené polymercementové lepidlo Adesilex P9 Fiber Plus. Díky obsahu vláken je vhodné pro lepení velkoformátové keramické dlažby. Je vhodné pro aplikaci na všechny typy keramických obkladů a dlažby. Keracolor FF je spárovací hmota na bázi cementu. Tento materiál byl použit s ohledem na zpracovatelnost a technické parametry, které umožňují výplň spáry o požadované šíři 2–3 mm. Používá se v interiérech i exteriérech ke spárování keramických obkladů a dlažeb všech typů. Je vhodný také pro výplň spár v bazénech (s chemicky neupravenou vodou), koupelnách, kuchyních a na podlahách, vyznačuje se velmi hladkým povrchem. Po smíchání s Fugolasticem získá Keracolor FF po vyzrání lepší vlastnosti a dosáhne tak vysoké odolnosti i ve velmi náročných provozních podmínkách, a to i u přírodních kamenů leštěných po pokládce přímo na stavbě. 

VÝPLŇ SPÁR

V neposlední řadě je mezi použitým sortimentem třeba zmínit také těsnicí tmel Mapeflex PU 45, který byl použit pro výplň všech pracovních a dilatačních spár. Jedná se o jednosložkové tixotropní lepidlo a těsnicí tmel na bázi polyuretanu s tixotropní konzistencí a rychlým průběhem vytvrzení, který je určen k utěsnění dilatačních spár a konstrukčních spojů na vodorovných i svislých plochách pomocí vhodné vytlačovací pistole nebo stěrky. Je vhodný pro interiér i exteriér, používá se při realizaci parkovišť, supermarketů, obchodních center a skladů, nebo jako lepidlo pro spojování materiálů a lepení prvků na různorodé druhy povrchů. Výborně lepí kámen a cihlu, kovové prvky (například dešťové žlaby a svody), odpadní potrubí a ochranné rohové lišty a sádrové dekorativní prvky. Má dobrou přídržnost k betonovým podkladům i podkladům z přírodního kamene. 

Použité materiály stavební chemie: 

  • Primer G – penetrační nátěr na bázi syntetických pryskyřic ve vodní disperzi 
  • Eco prim Grip – univerzální primer na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi a křemičitých plniv 
  • Mapegum WPS – pružná tekutá rychleschnoucí stěrka pro hydroizolaci v interiérech
  • Mapeband PE120 – páska z PVC pro hydroizolační systémy prováděné pomocí tekutých membrán 
  • Adesilex P9 Fiber Plus – vlákny vyztužené cementové lepidlo pro všechny typy obkladů a dlažeb z keramiky
  • Keracolor FF – cementová malta pro výplň spár do šířky 6 mm
  • Mapeflex PU 45 – jednosložkový těsnicí tmel a lepidlo na bázi polyuretanu s vysokým modulem pružnosti a rychlým průběhem vytvrzení

www.mapei.cz