21.05.2020 | Realizace

Specializovaná firma zabývající se pokládkou dlažeb a obkladů hledá zpravidla při renovačních pracích efektivní a rychlé řešení. Pokud konstrukční úrovně dovolí, lze využít pro pokládku na stávající dlažbu systém SCHÖNOX EB-V. Tento systém se hojně využívá právě při opravách podkladů, rekonstrukčních pracích v showroomech , autosalonech atp.

Foto: Lepení roznášecí fólie SCHÖNOX EB-V

Foto: SCHÖNOX TT-FLEX DUR pro lepení roznášecí rohože a dlažeb

Stávající dlažba byla očištěna, odmaštěna a špatně držící dlaždice byly nahrazeny opravnou hmotou SCHÖNOX PL . Následně byla celá plocha zaměřena a penetrována speciální akrylátovou penetrací obsahující písek SCHÖNOX SHP. Pomocí lepidla SCHÖNOX TT-FLEX DUR byla nalepena separační fólie SCHÖNOX EB-V a po vyzrání tohoto souvrství bylo pro lepení velkoformátových dlažeb 60 x 60 cm použito opět podlahové lepidlo SCHÖNOX TT-FLEX DUR. Pro spárování dlažeb byla použita flexibilní spárovací hmota SCHÖNOX SU.

Foto: Prodejní plocha po nalepení nových dlažeb

Foto: Pohoda - Jazz, japonské technologie a top produkty SCHÖNOX patří k sobě

FAKTA:

  • Investor: Honda - AM servis plus Brno
  • Realizační firma: Kros-stav, a.s.
  • Dodavatel stavební chemie pro obkladače: Profila Trade s.r.o.
  • Fotodokumentace: Ing. Petr Procházka
  • Použité produkty:

SCHÖNOX EB-V. Oddělovací tkanina pro přemosťování trhlin, která zajištuje optimální adhezi s lepidly na obklady SCHÖNOX. Ideální pro přestavby, renovace a novostavby v obytných zónách. Je možné ji použít i pro snížení napětí v tahu a smyku pro následné lepení parket a dřevěných dílců. Pro vnitřní použití.

SCHÖNOX PL. Univerzální malta na opravy pro tmelení děr a štěrbin na stěnách a podlahách. Použitelná v silnější vrstvě jako opravná, vyhlazující a vyrovnávací hmota. Vynikající fyzikální vlastnosti, malé pnutí. Pro tloušťky vrstev 1-10 mm bez materiálu zvětšujícího objem. Zesílitelná na tloušťku vrstvy až 30 mm. Pro vnitřní i vnější použití. Cementový potěrový materiál podle EN 13813 CT-C16-F4.

SCHÖNOX SHP. Speciální jednosložková akrylátová disperze bez obsahu rozpouštědel pro neporušené, hladké a nesavé podklady. Zvláště vhodná pro pokládku na staré vinylové, linoleové a gumové krytiny.

SCHÖNOX TT DUR. Flexibilní podlahové lepidlo pro vysoce zatížené plochy pro odolné lepení keramické dlažby a přírodního kamene ve vnějším vysoce namáhaném prostředí, jako jsou průmyslové podlahy. Klasifikace: C2 E S1. Založené na technologii SCHÖNOX CLIMATRIX®, která činí toto lepidlo neobyčejně odolným vůči tepelné zátěži a vlhkosti.

SCHÖNOX SU. Rychletuhnoucí flexibilní univerzální spárovací hmota pro spárování kamenných dlaždic, jemně slinutých dlaždic, pásků, klinkerů, dlažby z lomového kamene, ztenčených cihel a podobných materiálů s málo savým nebo nesavým střepem. Rovněž pro nestálobarevný přírodní kámen v trvale vlhkém prostředí a tam, kde je spárovací hmota vystavena velkému mechanickému a tepelnému namáhání. Pro vnitřní i vnější prostory.

Více informací najdete na: www.schonox.cz , www.sika.cz.