28.12.2020 | Zprávy


Jedním z prvních členů je i RAVAK.

Asociace byla založena s cílem podpory a propagace designu, spolupráce se státními a vzdělávacími institucemi, ochrany duševního vlastnictví, spolupráce mezi jednotlivými členy a zvyšování  obecného povědomí o designu u široké veřejnosti. 

RAVAK oslaví v roce 2021 třicet let od svého vzniku a hned od prvních let existence s designem systematicky pracuje. „Našimi výrobky se snažíme kultivovat obecné povědomí veřejnosti o designu a oceňovanou účastí v mezinárodních soutěžích pomáháme důstojně reprezentovat český design i v zahraničí. V duchu inovací dáváme příležitost novým talentům a věříme, že vývoj produktů s přidanou hodnotou má svůj dlouhodobý smysl. Jsme proto rádi, že jsme byli osloveni hned při vzniku Asociace, abychom design podporovali po boku nejlepších českých firem“ dodává Patrik Kreysa, místopředseda představenstva RAVAK, a. s. Výsledky dlouhodobé práce s originálním designem se značce RAVAK zrcadlí v oceněních jak v české nejvyšší soutěži designu Czech Grand Design, tak opakovaně v mezinárodních soutěžích Red Dot, iF Design Award a Good Design. „Potvrzením správnosti naší cesty je pro nás i zájem o spolupráci přímo z řad samotných designérů.“ doplňuje Patrik Kreysa. 

Asociace by měla dlouhodobě upevnit pozici ČR mezi evropskými průmyslovými výrobci a společně s orgány státní správy zlepšovat podmínky podnikatelům a podporovat oblast průmyslového designu jako jedné ze silných oblastí českého exportu. Mezi dlouhodobé cíle uskupení patří podpora a propagace českého průmyslového designu, spolupráce se státními institucemi, odbornými a vysokými školami, rozvoj kooperace mezi členy asociace a v neposlední řadě vzdělávací činnost směrem k široké veřejnosti. 

„Chceme dát jasně najevo, že český průmyslový design, společně s technologickými inovacemi, bude posouvat naši ekonomiku k vyspělému světu. Právě vysoká kreativita, výzkum a inovace budou definovat konkurenceschopnost naší země a budou hranici mezi vyspělým a rozvojovým světem. Chceme rozvíjet spolupráci se školami, státními institucemi a samozřejmě s co nejširším spektrem průmyslu. Chceme český průmyslový design rozvíjet, těžit z historie, a přitom se dívat dopředu,“ popsal předseda asociace Martin Wichterle. 

Asociaci tvoří firmy zastupující široké spektrum českého průmyslu: ANV Knives, Bohematic, Bomma, Brokis, Egoé, Festka, G.Benedikt, Jánošík okna-dveře, Kovap, Lasvit, mmcité, M&T, Polstrin, Preciosa, Profil Media, RAVAK, Rudolf Kampf, TON a USSPA.