19.03.2021 | Zprávy

Čtyři klíčové principy pro nový stavební zákon 

Za rok 2020 se v Praze prodalo 5.800 nových bytů. Dosavadní čísla ukazují, že se jich loni povolilo jen kolem 3.400. Poptávka po nových bytech dlouhodobě převyšuje jejich nabídku – ta je omezená z důvodu pomalého povolování. Současná stavební legislativa, která prošla od roku 2006 již 26 novelami, je nefunkční a představuje hlavní příčinu nynější stavební paralýzy a s ní spojeného rychlého růstu cen nových bytů. 
  
 
  
Zdroj: Výpočet Central Group na základě dat ČSÚ a společných analýz společností Central Group, Trigema a Skanska Reality 
  
Naději na zlepšení představuje nový stavební zákon. Jeho znění, které se postupně přijetím různých kompromisů odchýlilo od původního velmi progresivního záměru, bude určitě potřeba změnit pozměňovacími návrhy. Na základě našich rozsáhlých zkušeností jsme jednoznačně přesvědčeni, že aby byl nový stavební zákon opravdu reálným krokem kupředu, musí stát na následujících principech: 

  • Zavedení modelu čistě státní správy v oblasti povolování staveb, a to i na nejnižší úrovni. Nová soustava státní stavební správy musí být čistě odborná a zbavená všech politických vlivů.
  • Větší pravomoci v územním plánování pro samosprávy a možnost vlastních stavebních předpisů pro Prahu a další metropolitní města.
  • Jasně stanovené lhůty v procesu povolování nových staveb a možnost se dodržování těchto lhůt efektivně domáhat.
  • Důsledné dodržení hlavního principu rekodifikace: Jedno podání s jednou dokumentací u jednoho úřadu, který obstará všechna stanoviska. Výsledkem by mělo být jedno rozhodnutí a jedno kulaté razítko.

Michaela Tomášková
výkonná ředitelka
CENTRAL GROUP a.s.