04.03.2024 | Zprávy

Martin Lukeš od roku 2021 řídí tým obkladačů RAKO servisu, obkladačské divize společnosti LASSELSBERGER. Vizí této obkladačské party je kvalitně provádět obklady nejen pro vlastní potřeby firmy, ale i pro koncové zákazníky. 

Pokud se pouštíte do renovace a hledáte řemeslníky máte možnost k nákupu RAKO obkladů využít služeb servisu RAKO. Výrobky i kompletní položení máte vyřešené jedním tahem, navíc s 5letou zárukou. Bez zdlouhavého čekání na realizaci, od jedné firmy, s jistotou kvalitního výsledku.

Foto: Martin Lukeš při rekonstrukci koupelny

Jak vznikla myšlenka vytvořit divizi pro obkladačskou partu RAKO?

Pokud obkladač neumí správně pracovat s materiálem, nemá dostatečné vybavení, není správně proškolený, pak mnohdy i ten nejmodernější a nejlepší materiál degraduje. Není zkrátka schopný kvalitně provést dílo. S ohledem na tato fakta bylo rozhodnuto, že společnost LASSELSBERGER zřídí vlastní obkladačskou divizi, která vyrobené obklady ukázkově, kvalitně položí, provede keramické řešení se správným postupem. Firma zajistí obkladačům proškolení i vybavení a garantuje vysokou kvalitu provedené práce. Jde o servisní organizaci zaměřenou na podporu prodeje. RAKO tak od návrhu, přes obklady, stavební chemii až po pokládku zajistí komplexní servis. 

Foto: Školicí centrum v Horní Bříze

Kdo využívá vaše služby?

Obkladači RAKO servisu realizují zakázky jak pro koncové zákazníky, tak v rámci kapacitních možností i pro developery a investory větších staveb. Jedná se o rekonstrukce koupelen, kompletní přestavby bytů, domů, exteriérové terasy. Kromě toho jsme realizovali opravy v rámci historických budov, kde jsou materiály RAKO, řešíme expozice mezinárodních výstav, vzorkujeme RAKO výrobky v obchodních řetězcích, na vzorkovnách…atd. Spolupracujeme na projektech s obchodním a projektovým týmem RAKO. 

Kolik lidí pracuje nyní v RAKO servisu?

Na začátku jsme byli tři. Pak se postupně stav ustálil na deseti obkladačích. Začali jsme se zakázkami v regionu Plzeň, kde je sídlo firmy. Postupně se náš servis rozšířil po Praze, kde funguje skvělá parta obkladačů. Spolupracujeme se stavebními učilišti, odkud bychom si rádi brali učně a nabídli jim příležitost pro další vzdělávání i praxi. Podpora během studií může být pro učně, věřím, zajímavou motivací. Nyní spolupracujeme se třemi učni z učiliště v Horní Bříze, kteří věřím rozšíří v budoucnu naše řady.

Spolupráce se školami je záležitost České republiky nebo se uvažuje i o zahraničních aktivitách?

Spolupráce s obkladači a výměna zkušeností, informací probíhá již řadu let nejen v rámci škol – učňů, mistrů odborného výcviku. Potkáváme se na workshopech, na mezinárodních veletrzích, odborných soutěžích, kde diskutujeme, seznamujeme se s novými technologiemi, vychytávkami. Ale vraťme se ke školám. Dlouhodobě spolupracujeme s učilišti v Horní Bříze, v Plzni, Praze, Brně…atd. Lasselsberger podporuje také odbornou školu pro obkladače, keramiky a kamnáře v rakouském Stoobu. Je to komplexní vzdělávací a kompetenční centrum pro odvětví keramického průmyslu v Rakousku, kde se od září 2023 vzdělává zhruba 200 řemeslníků. Společnost dodala pro nový školní internát kompletně keramické obklady, které bude dodávat učňům i pro odbornou praxi. Tím ale spolupráce nekončí.  Kolegové, obchodní zástupci z německy mluvících zemí, zpestří výukový program odbornými přednáškami a školeními v budoucnu. Takže aktivity z ČR přesouváme v rámci možností i za hranice.

Foto: Školicí centrum v Horní Bříze

Martine, vy jste obkladač s dlouholetou praxí. Vypracoval jste se na odborníka, školitele, jste aktivním členem Cechu obkladačů a odborným garantem pro EuroSkills. Kam se obor posouvá a kde čerpáte nové poznatky?

Neustále se zvětšují formáty, takže mnohé zaběhnuté postupy už neplatí. Snažíme se poučit z chyb při montáži stále větších a větších formátů, a to se přenáší i do montáže klasických obkladů a dlažeb. Nově realizujeme pokládku venkovních dlaždic s tloušťkou 2 cm, která se instaluje na terče, do štěrku atd. Jako člen Cechu obkladačů jsem měl možnost zúčastnit se mnoha školení po Evropě. Byl jsem například ve Švýcarsku, Itálii, Rakousku, Německu. Zúčastnil jsem se Austria Skills, Euro Skills, abych nachytal nějaké poznatky, protože jsme měli možnost vyslat na soutěže mladé kolegy. Snažil jsme se jim být jak pracovní, tak morální oporou. Hodně zkušeností nebo nápadů na zlepšení mi dávají školení ve školicím centru RAKO v Horní Bříze, kde školím různá témata, a mám se šanci potkat s celou řadou kolegů z oboru.   Tím, že absolvuji školení já, můžu pak předávat zkušenosti dál, jak v rámci Cechu, tak v rámci RAKO servisu. 

Odkdy a jak funguje školicí centrum pro obkladače v Horní Bříze?

RAKO otevřelo vlastní školicí centrum pro obkladače více jak před rokem v areálu výrobního závodu v Horní Bříze. Ani sebekvalitnější obklady nebudou fungovat dlouhá léta bez kvalitní, důsledné pokládky. Proto musíme neustále řemeslníkům, obkladačům ukazovat správné postupy. Na rozsáhlé ploše téměř 1000 m2 jsou tréninkové kóje s profesionálním vybavením a nářadím. Inspirací pro výukovou koncepci bylo centrum podobného typu ve Švýcarsku. RAKO v České republice a na Slovensku školí různé cílové skupiny řadu let. Dalo by se říct, že je to činnost, která nikdy nekončí. I když se téma obkládání může zdát být stále stejné, není tomu tak. Obor se mění a je třeba se přizpůsobovat větším formátům, stavební chemii, učit se novým technikám a práci s novým vybavením. Pro školení vybíráme různá témata, jednodenní, dvoudenní školení. Za loňský rok naše školení absolvovalo více jak 500 obkladačů, řemeslníků. Ani sebekvalitnější obklady nebudou fungovat dlouhá léta bez kvalitní, důsledné pokládky.

Jak zvládáte skloubit funkci školitele a vedoucího party RAKO servis?

Cílem je věnovat se obojímu na nejvyšší možné profesionální úrovni. Jsem trenérem školicího centra, ale především jsem vedoucím týmu obkladačů RAKO servis. Proto spolupracujeme s dalšími školiteli Romanem Havlíčkem, Tomášem Doležalem, Milanem Hansíkem, kteří jsou profesionálové z praxe, členové Cechu obkladačů. Tedy lidé, kteří mají velké pracovní zkušenosti i přehled o tom, co se děje ve světě, a navíc to dokážou aplikovat do praxe. Kompletní koordinaci nad školicím centrem má pan Tomáš Heřman. Ten vymýšlí nová témata a osnovy, které pak společně uvádíme do praxe.

Přicházíte do styku s mladými lidmi, snažíte se je získat pro práci v RAKO servisu. Jakou pro ně máte vizi, jak obor vidíte svýma očima? Můžete jim říct, že za deset let jim lidi utrhají ruce? 

Hodně kluků chce sedět v teplé kanceláři, mít počítač, nechtějí běhat venku po stavbách. Proto se hrnou pracovat třeba do IT, takže ubývá řemeslníků, na trhu skutečně ty šikovné ruce nejsou. Ale prestiž řemesla se dost rychle zvedá, zákazníci nemají jinou možnost než si objednat obkladače, obklady si nikdo jen tak sám neudělá. Na obkladače jsou dlouhé čekací lhůty. Jako velkou výhodu obkladačského řemesla vidím to, že když odpoledne odcházím z práce, můžu se podívat na to, co jsem udělal. A to mi říkal už můj táta. To, co uděláš, bude vidět i za 20 let. 

Foto: Martin Lukeš – obkladač, školitel, aktivní člen Cechu obkladačů, „garant“ mladých soutěžících obkladačů na mezinárodních soutěžích. 

Více o školicím centru RAKO najdete ZDE.